EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:057:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 57, 2007m. vasaris 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 57

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. vasario 24d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 187/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 188/2007 dėl leidimo pagal naują paskirtį naudoti Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kaip pašarų priedą (1)

3

 

*

2007 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 189/2007 dėl laikino importo muitų netaikymo tam tikram pramoninio cukraus kiekiui 2006–2007 prekybos metais

6

 

*

2007 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 190/2007, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1819/2004, nukrypstantį nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 dėl tam tikrų javų, ryžių ir javų išvestinių produktų eksporto licencijų išdavimo svarstymo laikotarpio

8

 

 

2007 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 191/2007 dėl B eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių sektoriuje (citrinos)

9

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/132/EB

 

*

2007 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas, pratęsiantis Sprendimo 2000/91/EB, leidžiančio Danijos Karalystei ir Švedijos Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 17 straipsnio, taikymą

10

 

 

2007/133/EB

 

*

2007 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas, leidžiantis Estijai, Slovėnijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei taikyti specialią priemonę, nukrypstančią nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 167 straipsnio

12

 

 

Komisija

 

 

2007/134/EB

 

*

2007 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama Europos mokslinių tyrimų taryba (1)

14

 

 

2007/135/EB

 

*

2007 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/135/EB dėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo ir neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos nuo klasikinio kiaulių maro tam tikrose Reino krašto-Pfalco federalinės žemės teritorijose (Vokietija) planų pakeitimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 527)

20

 

 

2007/136/EB

 

*

2007 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimas, nustatantis Bulgarijos avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistemai taikytinas pereinamojo laikotarpio priemones, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 21/2004 (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 533)  (1)

23

 

 

2007/137/EB

 

*

2007 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/805/EB dėl klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių Vokietijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 535)  (1)

25

 

 

Klaidų ištaisymas

 

 

2007 m. vasario 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 175/2007, nustatančio eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, klaidų ištaisymas (OL L 55, 2007 2 23)

27

 

 

2007 m. vasario 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 177/2007, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus, klaidų ištaisymas (OL L 55, 2007 2 23)

28

 

*

2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimo 2006/969/EB dėl Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintosios bendrosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programos (2007–2011 m.) klaidų ištaisymas (OL L 391, 2006 12 30)

28

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top