Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:008:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 8, 2007m. sausis 13d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 8

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. sausio 13d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 24/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 25/2007, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 23-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

3

 

 

2007 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 26/2007, nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 23-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

5

 

 

2007 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 27/2007, nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 23-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

7

 

 

2007 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 28/2007, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 55-iam individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

8

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/23/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2005 m. Stojimo akto VII priedo B priedėlį dėl tam tikrų mėsos, pieno ir žuvies sektoriaus įmonių Rumunijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6801)  (1)

9

 

 

2007/24/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas dėl nepaprastosios padėties planų dėl paukščių gripo ir Niukaslio ligos kontrolės patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6806)  (1)

26

 

 

2007/25/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu ir su kambarinių paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu į Bendriją (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6958)  (1)

29

 

 

2007/26/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo akto VI priedo priedėlį dėl tam tikrų pieno perdirbimo įmonių Bulgarijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6960)  (1)

35

 

 

2007/27/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, Patvirtinantis tam tikras pereinamąsias priemones dėl žalio pieno pristatymo į perdirbimo įmones ir šio žalio pieno perdirbimo Rumunijoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6963)  (1)

45

 

 

2007/28/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2005/393/EB nuostatas dėl ribojimų taikymo zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6970)  (1)

51

 

 

2007/29/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones dėl tam tikrų gyvūninės kilmės produktų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, įvežtų į Bulgariją ir Rumuniją iš trečiųjų šalių iki 2007 m. sausio 1 d. (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 7019)  (1)

57

 

 

2007/30/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones dėl prekybos tam tikrais gyvūninės kilmės produktais, įsigytais Bulgarijoje ir Rumunijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 7028)  (1)

59

 

 

2007/31/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, nustatantis pereinamąsias priemones kai kurių mėsos ir pieno sektoriaus produktų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 853/2004, siuntimui iš Bulgarijos į kitas valstybes nares (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 7029)  (1)

61

 

 

Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2007/32/EB

 

*

2006 m. lapkričio 29 d. Europolo valdybos Aktas, kuriuo iš dalies keičiamas Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 1 priede pateiktas Europolo pareigybių sąrašas

66

 

 

2007/33/EB

 

*

2006 m. gruodžio 5 d. Europolo valdybos sprendimas, kuriuo susitariama dėl Europolo nustatytų sąlygų ir procedūrų, taikomų koreguojant sumas, paminėtas 1999 m. lapkričio 16 d. Europolo valdybos sprendimo dėl Europolui skirtų mokesčių, kuriais apmokestinama Europolo personalo alga ir tarnybinės pajamos, priedėlyje

69

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top