Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:411:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 411, 2006m. gruodis 30d.


Display all documents published in this Official Journal

Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

ISSN 1725-5120

L 411
49 tomas
2006 m. gruodžio 30 d.Leidimas lietuvių kalba

 

Teisės aktai

  

Turinys

 

Aktai, kuriuos skelbti privaloma

 
 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1988/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2424/2001 dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo

1

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas Nr. 1989/2006, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, III priedą

6

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1990/2006 dėl protokolo Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje prie Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo akto įgyvendinimo Ignalinos programa

10

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1991/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (1)

18

 
  

II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 
  

Taryba

  

2006/1006/EB

 
 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarimo laikino taikymo sudarymo

27

 
  

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

 
 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas 2006/1007/TVR, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/886/TVR dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo

78

 
 

(1)

Tekstas svarbus EEE

 LTAktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.
Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


Top