Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:355:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 355, 2006m. gruodis 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 355

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 15d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1839/2006 dėl Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį įgyvendinimo, iš dalies keičiantis ir papildantis Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

1

 

*

2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1840/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 74/2004, nustatantį galutinį kompensacinį muitą medvilninės patalynės, kurios kilmės šalis yra Indija, importui

4

 

 

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1841/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

6

 

 

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1842/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už pieną ir pieno produktus

8

 

 

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1843/2006, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

12

 

 

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1844/2006, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

14

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1845/2006, uždraudžiantis su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes TJTT V b, VI a N (EB vandenys), VI b zonose

17

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1846/2006, uždraudžiantis su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti skumbres TJTT II a (ne EB vandenys), V b (EB vandenys) VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV zonose

19

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1847/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą pritaikantis tam tikrus horizontaliai taikomus Bendrosios žemės ūkio politikos reglamentus

21

 

*

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1848/2006 dėl su bendrosios žemės ūkio politikos finansavimu susijusių pažeidimų ir neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo bei šios srities informacinės sistemos organizavimo ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 595/91

56

 

*

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1849/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2032/2003 dėl 10 metų programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje, antrojo etapo ( 1 )

63

 

*

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1850/2006, nustatantis išsamias apynių ir apynių produktų sertifikavimo taisykles

72

 

*

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1851/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 I priedą dėl tradicinių pašarų vartojimo, kai gyvuliai sezoniškai pervaromi į naujas ganyklas

88

 

 

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1852/2006 dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 935/2006 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

89

 

 

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1853/2006 dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 936/2006 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto

90

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją sudarymo

91

Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos Susitarimas pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją

92

 

 

Komisija

 

*

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/698/EB bei pratęsiantis jo taikymo laikotarpį (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5783)  ( 1 )

95

 

*

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5993)

96

 

*

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas dėl 2003 m. ir 2004 m. pagal Tarybos direktyvą 92/34/EEB Bendrijoje pradėtų Prunus domestica L. ir Malus Mill. dauginamosios ir sodinamosios medžiagos lyginamųjų bandymų ir tyrimų tęsimo 2007 m.

103

 

*

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas dėl 2005 m. pagal Tarybos direktyvą 2002/55/EB Bendrijoje pradėtų sėklų ir Asparagus officinalis L. dauginamosios medžiagos lyginamųjų bandymų ir tyrimų tęsimo 2007 m. ( 1 )

104

 

*

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlį dėl tam tikrų Lenkijos mėsos, žuvies ir pieno sektorių įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6498)  ( 1 )

105

 

*

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas dėl kai kurių Vokietijos ir Jungtinės Karalystės mokėjimo agentūrų 2003 finansinių metų sąskaitų patvirtinimo, susijusio su išlaidomis, kurias finansuoja Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyrius (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6506)

107

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top