EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:337:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 337, 2006m. gruodis 05d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 337

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 5d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1783/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1784/2006, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl technologijos agentų naudojimo

3

 

*

2006 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1785/2006, nustatantis 2007 m. tekstilės kvotų valdymo ir paskirstymo taisykles pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 517/94

5

 

*

2006 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1786/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 517/94 III B, IV ir VI priedų nuostatas dėl tekstilės kvotų 2007 m.

12

 

*

2006 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1787/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo

17

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės

21

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. lapkričio 17 d. Tarybos sprendimas dėl Europos sutarties, steigiančios Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją, protokolo dėl pramoninių prekių atitikties vertinimo ir pripažinimo (PECA) pasirašymo Bendrijos vardu

33

Europos sutarties, steigiančios Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją, protokolas dėl pramoninių prekių atitikties vertinimo ir pripažinimo (PECA)

34

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas dėl Europos sutarties, steigiančios Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją, protokolo dėl pramoninių prekių atitikties vertinimo ir pripažinimo (PECA) sudarymo

43

 

*

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklės Nr. 107 dėl vieningų nuostatų, susijusių su M2 arba M3 kategorijų transporto priemonių patvirtinimu, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją ( 1 )

45

 

 

Komisija

 

*

2006 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis 2007 metams valstybių narių pateiktas gyvūnų ligų ir tam tikrų USE likvidavimo ir stebėsenos bei zoonozių prevencijos programas (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5677)

46

 

*

2006 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis 2007 metams Bulgarijos ir Rumunijos pateiktas gyvūnų ligų ir tam tikrų USE likvidavimo ir stebėsenos bei zoonozių prevencijos programas ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/687/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5702)

57

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top