Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:271:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 271, 2006m. rugsėjis 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 271

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugsėjo 30d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1437/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1438/2006, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 17-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

3

 

 

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1439/2006, nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 17-tam atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

5

 

 

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1440/2006, nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 17-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

7

 

 

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1441/2006, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 49-tam individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

8

 

 

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1442/2006, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. spalio 1 d.

9

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1443/2006 dėl nuolatinių leidimų naudoti tam tikrus pašarų priedus ir leidimo dešimt metų naudoti kokcidiostatą ( 1 )

12

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1444/2006 dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) kaip pašarų priedą ( 1 )

19

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1445/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1200/2005 dėl leidimo naudoti pašarų priedą Bacillus cereus var. toyoi, priklausantį mikroorganizmų grupei ( 1 )

22

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1446/2006 dėl leidimo naudoti Enterococcus faecium (Biomin IMB52) kaip pašarų priedą ( 1 )

25

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1447/2006 dėl leidimo nauja paskirtimi naudoti Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kaip pašarų priedą ( 1 )

28

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1448/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 622/2003, nustatantį priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti ( 1 )

31

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1449/2006, sumažinantis 2006–2007 prekybos metais skiriamą pagalbą tam tikrų citrusinių vaisių augintojams dėl perdirbimo ribos viršijimo kai kuriose valstybėse narėse

33

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1450/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1555/96 dėl intervencinių lygių papildomiems pomidorų muitams

35

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I ir II priedų nuostatas dėl fluazurono, natrio nitrito ir peforelino ( 1 )

37

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1452/2006, numatantis laikinas Naujosios Zelandijos sviesto tarifinės kvotos administravimo priemones 2006 m. spalio–gruodžio mėnesiais ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 nuostatų

40

 

 

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1453/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

43

 

 

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1454/2006, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

45

 

 

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1455/2006 dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

47

 

 

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1456/2006, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

49

 

 

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1457/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

51

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos direktyva 2006/77/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB I priedo nuostatas dėl didžiausių leistinų organinių chloro junginių kiekių gyvūnų pašaruose ( 1 )

53

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos direktyva 2006/78/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos II priedą su technikos pažanga ( 1 )

56

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. gegužės 15 d. ES ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2006 dėl EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/95 dėl galutinio Muitų sąjungos etapo įgyvendinimo 9 straipsnio įgyvendinimo

58

 

*

2006 m. birželio 19 d. Tarybos sprendimas dėl 1991 metų Alpių konvencijos taikymo ūkininkavimo kalnų vietovėse srityje protokolo patvirtinimo Europos bendrijos vardu

61

1991 metų Alpių konvencijos taikymo ūkininkavimo kalnų vietovėse srityje Protokolas – Protokolas „Ūkininkavimas kalnų vietovėse“

63

 

 

Komisija

 

*

2006 m. rugsėjo 20 d. Komisijos sprendimas, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus ir sertifikavimo reikalavimus, taikomus importuojant žuvis dekoratyviniais tikslais (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 4149)  ( 1 )

71

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimas, pavedantis įgyvendinančioms agentūroms administruoti pagalbą, skirtą pasirengimo stojimui priemonėms Bulgarijos žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse pasirengimo stojimui laikotarpiu

81

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos Sprendimas, pavedantis įgyvendinančioms agentūroms administruoti pagalbą, skirtą pasirengimo stojimui priemonėms Kroatijos žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse pasirengimo stojimui laikotarpiu

83

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top