Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:247:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 247, 2006m. rugsėjis 09d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 247

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugsėjo 9d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1328/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1329/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, dėl 8 ir 9 Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimų komiteto (TFAAK) aiškinimų ( 1 )

3

 

*

2006 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1330/2006 dėl kompensuojamosios pagalbos papildomos avanso dalies išmokėjimo bananų sektoriuje 2006 m.

9

 

 

2006 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1331/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

10

 

 

2006 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1332/2006, iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2006 m. rugsėjo 9 d.

12

 

 

2006 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1333/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1298/2006, nustatantį eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

15

 

 

2006 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1334/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1299/2006, nustatantį eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

17

 

 

2006 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1335/2006 dėl aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ar sušaldytos galvijų mėsos importo licencijų išdavimo

19

 

 

2006 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1336/2006, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

20

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. birželio 2 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 1/2006, patikslinantis 2008–2013 m. daugiametę finansavimo struktūrą ir iš dalies keičiantis pataisytą AKR ir EB partnerystės susitarimą

22

 

 

Komisija

 

*

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimas, nustatantis orientacinį įsipareigojimų asignavimų, skirtų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui 2007–2013 m. laikotarpiu, paskirstymą pagal valstybes nares (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3473)

26

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

*

2006 m. liepos 17 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimo dėl Bendrijos pagalbos finansavimo pagal 2008–2013 m. daugiametę finansavimo programą vadovaujantis AKR ir EB partnerystės susitarimu laikino taikymo bei finansinės pagalbos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirta dalis

30

Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimas dėl Bendrijos pagalbos finansavimo pagal 2008–2013 m. daugiametę finansavimo programą vadovaujantis AKR ir EB partnerystės susitarimu ir dėl finansinės pagalbos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirta dalis

32

 

*

2006 m. balandžio 10 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl Vidaus susitarimo, iš dalies keičiančio 2000 m. rugsėjo 18 d. Vidaus susitarimą dėl priemonių, kurių reikia imtis, ir tvarkos, kurios reikia laikytis siekiant įgyvendinti AKR ir EB partnerystės susitarimą, laikino taikymo

46

Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimas, iš dalies keičiantis 2000 m. rugsėjo 18 d. vidaus susitarimą dėl priemonių, kurių reikia imtis, ir tvarkos, kurios reikia laikytis, siekiant įgyvendinti AKR ir EB partnerystės susitarimą

48

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top