Help Print this page 

Document L:2006:241:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 241, 2006m. rugsėjis 02d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
Text
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 241

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugsėjo 2d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1287/2006, 2006 m. rugpjūčio 10 d. įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl investicinėms įmonėms taikomų apskaitos dokumentų tvarkymo reikalavimų, informacijos apie sandorius pateikimo, rinkos skaidrumo, leidimų prekiauti finansinėmis priemonėmis ir toje direktyvoje apibrėžtų sąlygų (1)

1

 

*

Komisijos direktyva 2006/73/EB, 2006 m. rugpjūčio 10 d. kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai (1)

26

 


 

(1)   tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top