EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:199:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 199, 2006m. liepa 21d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 199

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. liepos 21d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1113/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1114/2006, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

3

 

*

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1115/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3703/85, nustatantį išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles

6

 

*

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1116/2006, uždraudžiantis ančiuvių žvejybą TJTT VIII parajonyje

8

 

*

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1117/2006, dėl skerdimo priemokos ir papildomų išmokų mokėjimo kaip nurodyta veterinarinėse priemonėse, pagal kurias privaloma skersti galvijus Nyderlanduose

9

 

*

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1118/2006, dėl Naujosios Zelandijos sviesto, importuojamo pagal tarifinę kvotą, importo licencijų išdavimo sustabdymo

11

 

 

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1119/2006, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 1058/2006 numatyto konkurso tvarka

13

 

 

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1120/2006, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1057/2006, tvarka

14

 

 

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1121/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

15

 

 

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1122/2006, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 935/2006 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

17

 

 

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1123/2006, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 936/2006 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto

18

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. liepos 11 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/231/EB leidžiantį Švedijai taikyti sumažintą mokesčio tarifą elektros energijai, suvartojamai tam tikruose namų ūkiuose ir paslaugų sektoriaus įmonėse, kaip numatyta Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnyje

19

 

 

Komisija

 

*

2006 m. liepos 12 d. Komisijos sprendimas, dėl specialiųjų reikalavimų, taikomų tam tikrų maisto produktų, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, importui iš tam tikrų trečiųjų šalių (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3113)  ( 1 )

21

 

*

2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais

33

 

*

2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3257)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top