EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:144:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 144, 2006m. gegužė 31d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 144

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gegužės 31d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 797/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl ryžių importo tvarkos

1

 

 

2006 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

*

2006 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 799/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1168/2005 dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Austrijos intervencinės agentūros saugomus kukurūzus paskelbimo

6

 

*

2006 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 800/2006, kuriuo atidaroma penėjimui skirtų jaunų jaučių importo tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas (2006 m. liepos 1 d.–2007 m. birželio 30 d.)

7

 

*

2006 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 801/2006, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1384/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų miežių, saugomų Vengrijos intervencinės agentūros, kiekio

14

 

*

2006 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 802/2006, nustatantis Thunnus ir Euthynnus genties žuvims taikomus perskaičiavimo koeficientus

15

 

*

2006 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 803/2006, nukrypstantis nuo Reglamento (EEB) Nr. 1915/83 dėl tam tikrų išsamių apskaitos tvarkymo įgyvendinimo taisyklių, siekiant nustatyti žemės ūkio valdų pajamas

18

 

 

2006 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 804/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

19

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas, įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalį ir panaikinantis Sprendimą 2005/930/EB

21

 

*

Informacija apie Europos bendrijos ir Indijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį dėl nuolaidų ryžiams, numatytų EB CXL priede, pridėtame prie GATT 1994, pakeitimo, pridėto prie Tarybos sprendimo Nr. 2004/617/EB, įsigaliojimą

24

 

*

Informacija apie Europos bendrijos ir Pakistano susitarimo pasikeičiant laiškais pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį dėl nuolaidų ryžiams, numatytų EB CXL priede, pridėtame prie GATT 1994, pakeitimo, pridėto prie Tarybos sprendimo Nr. 2004/618/EB, įsigaliojimą

24

 

*

Informacija apie Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais dėl lukštentiems ryžiams taikomų muitų apskaičiavimo metodo ir iš dalies keičiančio Sprendimus 2004/617/EB, 2004/618/EB ir 2004/619/EB, pridedamo prie Tarybos sprendimo Nr. 2005/476/EB, įsigaliojimą

24

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. gegužės 29 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/380/BUSP, atnaujinanti Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu ir panaikinanti Bendrąją poziciją 2006/231/BUSP

25

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top