EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:116:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 116, 2006m. balandis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 116

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. balandžio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 655/2006, išplečiantis Reglamentu (EB) Nr. 964/2003 Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių iš geležies arba plieno importui nustatyto galutinio antidempingo muito taikymą vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių iš geležies arba plieno, įvežamų iš Filipinų, deklaruotų arba nedeklaruotų kaip Filipinų kilmės, importui

1

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 656/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

7

 

*

2006 m. balandžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 657/2006, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001 Jungtinės Karalystės atžvilgiu ir panaikinantis Tarybos sprendimą 98/256/EB ir sprendimus 98/351/EB ir 1999/514/EB ( 1 )

9

 

*

2006 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 658/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, įgyvendinimo taisykles

14

 

*

2006 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 659/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, nustatantį išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

20

 

*

2006 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 660/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1973/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles

27

 

*

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 661/2006, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 312/2001, nustatančio išsamias taisykles dėl alyvų aliejaus, kurio kilmės šalis Tunisas, dėl mėnesinių kvotų apribojimo 2006 m. gegužės 1 d. – spalio 31 d.

36

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 662/2006, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 8-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

37

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 663/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 343/2006, leidžiantį nuo 2006 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. pradėti supirkti sviestą kai kuriose valstybėse narėse

39

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 664/2006, nustatantis minimalią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 39-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

40

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 665/2006, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. gegužės 1 d.

41

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 666/2006, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

44

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 667/2006, dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

46

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 668/2006, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

48

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

50

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 670/2006, nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2006 m. gegužės 1 d. iki 31 d.

52

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 671/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 299/2006, dėl ryžių, kilusių iš AKR valstybių bei užjūrio šalių ir teritorijų, importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per 2006 m. vasario mėn. pirmąsias penkias darbo dienas pagal Reglamento (EB) Nr. 638/2003 nuostatas

53

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 672/2006, nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 8-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

55

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 673/2006, dėl 8-ojo konkurso turo, vykdomo Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto konkurso tvarka

57

 

*

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 674/2006, 65-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

58

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis valstybių narių naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų įgyvendinimo programas 2006 m. (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 780)

61

 

*

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas, dėl išlaidų, kurias patirs tam tikros valstybės narės 2006 m. rinkdamos ir tvarkydamos bendrosios žuvininkystės politikos vykdymui būtinus duomenis, tinkamumo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1704)

68

 

*

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas, skiriantis Didžiajai Britanijai, Danijai ir Vokietijai dienų skaičių, per kurias laivas gali būti rajone pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 51/2006 II A priedo 8.1 punkto h papunktį (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1714)

72

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. balandžio 10 d. Tarybos sprendimas 2006/317/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų sudarymo

73

Kroatijos Respublikos ir Europos Sąjungos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų

74

 

*

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/318/BUSP, atnaujinanti ribojančias priemones Birmai/Mianmarui

77

 

*

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/319/BUSP, dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Jungtinių Tautų Organizacijos misijai Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUC) remti rinkimų metu

98

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top