EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:104:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 104, 2006m. balandis 13d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 104

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. balandžio 13d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 586/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 587/2006, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

3

 

 

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 588/2006, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

5

 

 

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 589/2006, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

7

 

*

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 590/2006, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priede pateiktą šalių ir teritorijų sąrašą ( 1 )

8

 

*

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 591/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo

11

 

*

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 592/2006, iš dalies keičiantis Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų II priedą

13

 

*

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 593/2006, dėl vyno alkoholio, skirto naudoti Bendrijoje kaip bioetanolį, pardavimų konkurso pradžios

15

 

 

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 594/2006, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 7-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

22

 

 

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 595/2006, nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 7-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

24

 

 

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 596/2006, nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 7-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

26

 

 

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 597/2006, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. balandžio 16 d.

27

 

*

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos direktyva 2006/39/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas klodinafopą, pirimikarbą, rimsulfuroną, tolklofos-metilą ir tritikonazolą ( 1 )

30

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

*

2006 m. balandžio 6 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas, dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo generalinio advokato paskyrimo

36

 

*

2006 m. balandžio 6 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas, dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjo paskyrimo

37

 

*

2006 m. balandžio 6 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas, dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo teisėjo paskyrimo

38

 

*

2006 m. balandžio 6 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas, dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų paskyrimo

39

 

 

Komisija

 

*

2006 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/450/EB dėl standartinių reikalavimų, taikomų paraiškoms dėl Bendrijos vykdomo USE likvidavimo, stebėsenos ir kontrolės programų finansavimo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1247)  ( 1 )

40

 

*

2006 m. balandžio 11 d. Komisijos rekomendacija, dėl cheminių medžiagų dibutilftalato; 3,4-dichloranilino; diizodecilftalato; 1,2-benzendikarboksirūgšties, di-C9-11-šakotųjų alkilesterių, turinčių daug C10 angliavandenilių; diizononilftalato; 1,2-benzendikarboksirūgšties, di-C8-10-šakotųjų alkilesterių, turinčių daug C9 angliavandenilių; etilendiamintetraacetato; metilacetato; monochloracto rūgšties; pentano; tetranatrio etilendiamintetraacetato rizikos mažinimo priemonių ( 1 )

45

 

*

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/526/EB dėl apsaugos priemonių prieš klasikinį kiaulių marą Vokietijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1521)  ( 1 )

48

 

*

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/135/EB dėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo ir neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos nuo klasikinio kiaulių maro tam tikrose Šiaurės Reino-Vestfalijos ir Reino krašto-Pfalco federalinių žemių teritorijose planų pratęsimo bei šių planų užbaigimo kitose Reino krašto-Pfalco federalinių žemių teritorijose (Vokietija) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1531)

51

 

*

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos sprendimas, paskiriantis Retųjų vaistų komiteto narius ( 1 )

54

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top