Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:088:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 88, 2006m. kovas 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 88

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. kovo 25d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 486/2006, dėl Susitarimo dėl bemuičio režimo taikymo daugialusčiams integriniams grandynams (DIG) įgyvendinimo, iš dalies keičiant Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

1

 

 

2006 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 487/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

*

2006 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 488/2006, nustatantis valiutų kursus, taikomus struktūrinėms arba aplinkos apsaugos priemonėms 2006 m.

5

 

*

2006 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 489/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004 dėl pluoštinių kanapių, kurios atitinka tiesioginių išmokų skyrimo reikalavimus, veislių

7

 

*

2006 m. kovo 24 d. Komisijos direktyva 2006/35/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I–IV priedus

9

 

*

2006 m. kovo 24 d. Komisijos direktyva 2006/36/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/32/EB, pripažįstančią apsaugotas Bendrijos zonas, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus, ir panaikinanti Direktyvą 92/76/EEB

13

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2003 m. gegužės 13 d. Komisijos sprendimas, dėl valstybės pagalbos, Vokietijos teikiamos įmonėms „Kahla Porzellan GmbH“ ir „Kahla/Thüringen Porzellan GmbH“ (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 1520)  ( 1 )

16

 

*

2004 m. lapkričio 16 d. Komisijos sprendimas, dėl Vokietijos pagalbos degtinės gamykloms (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 3953)  ( 1 )

50

 

*

2006 m. kovo 24 d. Komisijos sprendimas, dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų tam tikriems Madagaskaro kilmės gyvūninės kilmės produktams, išskyrus žuvininkystės produktus (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 888)  ( 1 )

63

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. kovo 20 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/242/BUSP, dėl 2006 m. Biologinių ir toksinių ginklų konvencijos (BTGK) peržiūros konferencijos

65

 

*

2006 m. kovo 20 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/243/BUSP, dėl paramos Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijos (CTBTO) parengiamosios komisijos veiklai mokymo ir gebėjimų stiprinimo tikrinimo tikslu srityse bei įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

68

 

*

2006 m. kovo 20 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/244/BUSP, dėl Europos Sąjungos dalyvavimo Korėjos pusiasalio energetikos plėtros organizacijoje (KEDO)

73

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top