Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:066:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 66, 2006m. kovas 08d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 66

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. kovo 8d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 395/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2006 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 396/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

3

 

 

2006 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 397/2006, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 373/2006 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

5

 

*

2006 m. kovo 3 d. Komisijos direktyva 2006/27/EB, siekiant prisitaikyti prie techninės pažangos iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 93/14/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių stabdymo ir 93/34/EEB dėl įstatymais numatyto dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 95/1/EB dėl dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių didžiausio konstrukcinio greičio, didžiausio sukimo momento ir variklio didžiausios naudingosios galios ir 97/24/EB dėl tam tikrų dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių sudėtinių dalių ir charakteristikų ( 1 )

7

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. liepos 20 d. AKR ir EB Ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 8/2005, dėl Įmonių plėtojimo centro statuto ir darbo tvarkos taisyklių

16

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos atitinkamų Susitarimų pasikeičiant laiškais dėl abipusių lengvatinės prekybos nuolaidų tam tikriems vynams ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 933/95

21

Susitarimas pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos dėl abipusių lengvatinės prekybos nuolaidų tam tikriems vynams

24

Susitarimas pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Rumunijos dėl abipusių lengvatinės prekybos nuolaidų tam tikriems vynams

30

 

*

2006 m. vasario 21 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo, išplečiančio Tarybos Reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, ir Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją nuostatų taikymą Danijai, sudarymo

37

Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją

38

 

 

Komisija

 

*

2006 m. vasario 28 d. Komisijos sprendimas, suteikiantis Austrijai jos prašomą leidžiančią nukrypti nuostatą pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 590)

44

 

*

2006 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas, pataisantis Sprendimą 97/808/EB dėl grindų dangų, kaip statybos produktų, atitikties įvertinimo tvarkos, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 553)  ( 1 )

47

 

*

2006 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas, skelbiantis Baltijos jūros regioninės patariamosios tarybos veiklos pradžią pagal bendrąją žuvininkystės politiką

50

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top