EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:036:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 36, 2006m. vasaris 08d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 36

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. vasario 8d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 206/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 207/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką

3

 

*

2006 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 208/2006, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI ir VIII priedus, susijusius su mėšlo perdirbimo biologinių dujų įmonėse ir komposto gamybos įmonėse standartais ir reikalavimais ( 1 )

25

 

*

2006 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 209/2006, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 809/2003 ir (EB) Nr. 810/2003 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su komposto ir biologinių dujų įmonėmis, galiojimo pratęsimo ( 1 )

32

 

*

2006 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 210/2006, nustatantis pagalbos už perdirbimui skirtus pomidorus dydį 2006–2007 prekybos metams

34

 

*

2006 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 211/2006, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1433/2003, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles dėl veiklos fondų, veiksmų programų ir finansinės pagalbos

36

 

*

2006 m. vasario 7 d. Komisijos direktyva 2006/16/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą oksamilą ( 1 )

37

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis ir pratęsiantis Sprendimą 2001/923/EB, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą)

40

 

*

2006 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas, išplečiantis Sprendimo 2006/75/EB, iš dalies keičiančio ir pratęsiančio Sprendimą 2001/923/EB, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą), taikymą programoje nedalyvaujančioms valstybėms narėms

42

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis Konkurencingumo, energetikos ir aplinkos aukšto lygio atstovų grupę

43

 

*

2006 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos finansinės pagalbos epidemiologiniam tyrimui ir mėlynojo liežuvio ligos priežiūros priemonėms įgyvendinti taikant neatidėliotinas priemones, skirtas kovoti su šia liga Portugalijoje 2004 ir 2005 metais (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 166)

45

 

*

2006 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis sprendimus 2005/759/EB ir 2005/760/EB bei pratęsiantis jų taikymo laikotarpį (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 187)  ( 1 )

48

 

*

2006 m. vasario 1 d. Komisijos sprendimas, tam tikroms valstybėms narėms leidžiantis taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, nustatytą Tarybos direktyvos 92/102/EEB dėl gyvūnų identifikavimo ir registravimo 3 straipsnio 2 dalyje (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 172)

50

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top