EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:019:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 19, 2006m. sausis 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 19

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. sausio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 109/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 110/2006, dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų alyvuogių aliejaus iš Bendrijos į trečiąsias šalis eksporto licencijoms

3

 

 

2006 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 111/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

4

 

 

2006 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 112/2006, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 93/2006 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

6

 

 

2006 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 113/2006, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 94/2006 nustatytas grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus, eksportuojamus neperdirbtus

8

 

 

2006 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 114/2006, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

10

 

*

2006 m. sausio 23 d. Komisijos direktyva 2006/8/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo II, III ir V priedus, siekiant juos suderinti su technine pažanga ( 1 )

12

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas, pakeičiantis jos vidaus darbo tvarkos taisykles

20

 

*

2006 m. sausio 18 d. Komisijos rekomendacija, dėl 2006 m. koordinuotos Bendrijos monitoringo programos, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų neviršijamos didžiausios leistinos pesticidų likučių koncentracijos vertės grūduose ir tam tikruose kituose augalinės kilmės produktuose bei ant jų, ir dėl 2007 m. nacionalinių monitoringo programų (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 11)  ( 1 )

23

 

*

2006 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimas, dėl specialių reikalavimų, keliamų žmonėms vartoti skirtai arklinių šeimos gyvūnų mėsai ir jos produktams, importuojamiems iš Meksikos (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 16)  ( 1 )

30

 

*

2006 m. sausio 18 d. Komisijos sprendimas, dėl tam tikrų galvijų ausų įsagų naudojimo ilgiausio nustatyto laikotarpio pratęsimo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 43)  ( 1 )

32

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. sausio 23 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/29/BUSP, panaikinanti Bendrąją poziciją 96/184/BUSP dėl ginklų eksporto į buvusią Jugoslaviją

34

 

*

2006 m. sausio 23 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/30/BUSP, atnaujinanti ir papildanti ribojančias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui

36

 

*

2006 m. sausio 23 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/31/BUSP, atnaujinanti ribojančias priemones, nustatytas Liberijai

38

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top