Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:337:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 337, 2005m. gruodis 22d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 337

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gruodžio 22d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2103/2005, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 3605/93 nuostatas, susijusias su statistinių duomenų kokybe, taikant perviršinio deficito procedūrą

1

 

*

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2104/2005, nuo 2005 m. liepos 1 d. patikslinantis pareigūnų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų atlyginimus ir pensijas bei jiems taikytinus korekcinius koeficientus

7

 

 

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2105/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

14

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2106/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, dėl 39 tarptautinio apskaitos standarto (TAS) ( 1 )

16

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2107/2005, iš dalies pakeičiantis pieno sektoriuje taikomus Reglamentus (EB) Nr. 174/1999, (EB) Nr. 2771/1999, (EB) Nr. 2707/2000, (EB) Nr. 214/2001 ir (EB) Nr. 1898/2005

20

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2108/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 923/2005 dėl Vengrijos intervencinės agentūros turimų 80 000 tonų paprastųjų kviečių, 80 000 tonų kukurūzų ir 40 000 tonų miežių perdavimo ir pardavimo Portugalijos rinkoje

23

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2109/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 716/96 patvirtinantį išskirtines Jungtinės Karalystės jautienos rinkos rėmimo priemones

25

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas, dėl Alpių konvencijos Dirvožemių apsaugos protokolo, Energetikos protokolo ir Turizmo protokolo pasirašymo Europos bendrijos vardu

27

1991 metų Alpių konvencijos įgyvendinimo dirvožemio apsaugos srityje Protokolas

29

1991 metų Alpių konvencijos įgyvendinimo energetikos srityje Protokolas

36

1991 metų Alpių konvencijos įgyvendinimo turizmo srityje Protokolas

43

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, dėl lengvatas gaunančių šalių, kurioms galima taikyti specialią tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę, numatytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo 26 straipsnio e punkte, sąrašo

50

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos rekomendacija, dėl koordinuotos patikrinimo programos gyvūnų mitybos srityje 2006 m. remiantis Tarybos direktyva 95/53/EB

51

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, dėl papildomų nedidelio patogeniškumo paukščių gripo infekcijos kontrolės priemonių įvedimo Italijoje ir panaikinantis Sprendimą 2004/666/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5566)  ( 1 )

60

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas 2005/927/BUSP, įgyvendinantis Bendrąją poziciją 2004/694/BUSP dėl tolesnių priemonių, remiančių veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą

71

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top