EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:307:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 307, 2005m. lapkritis 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 307

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. lapkričio 25d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1912/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 527/2003, suteikiantį leidimą tiesioginiam žmonių vartojimui pasiūlyti ir tiekti tam tikrus vynus, importuotus iš Argentinos, kuriems galėjo būti taikomi Reglamente (EB) Nr. 1493/1999 nenumatyti vynininkystės procesai

1

 

*

2005 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1913/2005, iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 2759/75, (EEB) Nr. 2771/75, (EEB) Nr. 2777/75, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1255/1999 ir (EB) Nr. 2529/2001 dėl išimtinių rinkos rėmimo priemonių

2

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1914/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

6

 

*

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1915/2005, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1982/2004 nuostatas dėl paprastesnio kiekio registravimo ir specifiniam prekių vežimui taikomų reikalavimų

8

 

*

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1916/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų II priedą

10

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1917/2005, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2005 m. lapkričio 25 d.

12

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1918/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

14

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1919/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

16

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1920/2005, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 13-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

19

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1921/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pieno ir pieno produktų sektoriuje

20

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1922/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

28

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1923/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

30

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1924/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas paukštienos sektoriui, taikomas nuo 2005 m. lapkričio 25 d.

31

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1925/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

33

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1926/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

37

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1927/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

39

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1928/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

42

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1929/2005, nustatantis galutinius eksporto grąžinamųjų išmokų tarifus ir paraiškų išduoti B eksporto licencijas patenkinimo procentą vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės ir obuoliai)

44

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1930/2005, dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

46

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1931/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

47

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1932/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1809/2005, tvarka

49

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1933/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

50

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1934/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1438/2005 numatytu konkursu dėl avižų eksporto

51

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1935/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

52

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. lapkričio 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/671/EB, įgyvendinantį Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl stogų ir stogo dangų reakcijos į išorinį gaisrą klasifikacijos (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4437)  ( 1 )

53

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. lapkričio 24 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/824/BUSP, dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje (BiH)

55

 

*

2005 m. lapkričio 24 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/825/BUSP, iš dalies keičiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje įgaliojimus

59

 

*

2005 m. lapkričio 24 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/826/BUSP, dėl ES policijos patariamosios grupės (EUPAT) Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje įsteigimo

61

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top