EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:299:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 299, 2005m. lapkritis 16d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 299

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. lapkričio 16d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. lapkričio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1858/2005, Kinijos Liaudies Respublikos, Indijos, Pietų Afrikos ir Ukrainos plieninių lynų ir kabelių importui vadovaujantis atliktos priemonių galiojimo termino peržiūros išvadomis pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį

1

 

*

2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1859/2005, nustatantis tam tikras ribojančias priemones Uzbekistanui

23

 

 

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1860/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

32

 

*

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1861/2005, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1064/2005, atidarantį nuolatinį konkursą dėl Lietuvos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

34

 

*

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1862/2005, skelbiantis nuolatinį konkursą Lietuvos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių perpardavimui Bendrijos rinkoje, siekiant juos Bendrijoje perdirbti į miltus

35

 

*

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1863/2005, skelbiantis nuolatinį konkursą Latvijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių perpardavimui Bendrijos rinkoje, siekiant juos Bendrijoje perdirbti į miltus

40

 

*

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1864/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, dėl 1 tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto ir 32 ir 39 tarptautinių apskaitos standartų ( 1 )

45

 

 

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1865/2005, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2005 m. lapkričio 16 d.

58

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo pasirašymo Bendrijos vardu

61

Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

62

 

 

Komisija

 

*

2005 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis Vokietijai tęsti eksperimentą, susijusį su naujuoju vynininkystės metodu (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4376)

71

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos bendroji pozicija 2005/792/BUSP, dėl ribojančių priemonių Uzbekistanui

72

 

*

2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos bendroji pozicija 2005/793/BUSP, dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse

80

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top