Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:295:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 295, 2005m. lapkritis 11d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 295

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. lapkričio 11d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1826/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1827/2005, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2005 m. lapkričio 11 d.

3

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

5

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1829/2005, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 12-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

7

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1830/2005, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

8

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1831/2005, dėl aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ar sušaldytos galvijų mėsos importo licencijų išdavimo

9

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1832/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pieno ir pieno produktų sektoriuje

10

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1833/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

18

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1834/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

20

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1835/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

21

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1836/2005, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

25

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1837/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

27

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1838/2005, dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

30

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1839/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

31

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1840/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

33

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1841/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

34

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1842/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1808/2005 numatytu konkursu dėl kukurūzų importo

35

 

 

2005 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1843/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1809/2005 numatytu konkursu dėl kukurūzų importo

36

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. birželio 6 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo

37

Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas

38

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas, dėl pagalbos schemos – Vokietija – su savivaldos infrastruktūra tiesiogiai susijusioms įmonėms plėtoti pagal Bendros užduoties „Regioninės ekonomikos struktūros gerinimo“ pagrindų plano II dalies 7 punktą verslo, technologijų ir inkubatorių centrams, teikiantiems patalpas ir bendras paslaugas mažoms bei vidutinėms įmonėms, statyti arba plėtoti 2004–2006 m. (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1315)  ( 1 )

44

 

*

2005 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimus 2001/689/EB, 2002/231/EB ir 2002/272/EB, siekiant pratęsti ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4102)  ( 1 )

51

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. lapkričio 7 d. Tarybos sprendimas 2005/784/BUSP, iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/730/BUSP dėl Europos Sąjungos indėlio į kovą su mažų ginklų ir lengvųjų ginklų destabilizuojančiu kaupimu ir plitimu Kambodžoje, ir pratęsiantis jo taikymą

53

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top