EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:292:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 292, 2005m. lapkritis 08d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 292

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. lapkričio 8d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1813/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1814/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 580/2004 ir nustatantis eksporto gražinamųjų išmokų skyrimo už atitinkamus pieno produktus konkurso tvarką

3

 

*

2005 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1815/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2742/90, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2204/90 taikymo taisykles

4

 

 

2005 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1816/2005, iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2005 m. lapkričio 8 d.

5

 

 

2005 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1817/2005, nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Jordanija, importo į Bendriją tvarką

8

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

Pranešimas apie Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, įsteigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, įsigaliojimą

10

 

 

Komisija

 

*

2005 m. lapkričio 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/499/EB, leidžiantį nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Korėjos Respublikos (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4235)

11

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. lapkričio 7 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/776/BUSP, iš dalies keičiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Moldovoje įgaliojimus

13

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top