EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:272:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 272, 2005m. spalis 18d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 272

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. spalio 18d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1694/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1695/2005, kuriuo skelbiamas nuolatinis konkursas dėl Prancūzijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

3

 

*

2005 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1696/2005, dėl nuolatinio konkurso paskelbimo Prancūzijos intervencinės agentūros saugomiems paprastiesiems kviečiams perparduoti Ispanijos rinkoje

9

 

 

2005 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1697/2005, iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2005 m. spalio 18 d.

12

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimas, įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalį ir panaikinantis Sprendimą 2005/428/BUSP

15

 

 

Komisija

 

*

2005 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimas, dėl gyvūnų ligų ir tam tikrų USE likvidavimo ir priežiūros programų bei zoonosės profilaktikai skirtų patikrinimų programų, kurioms 2006 m. gali būti skirtas Bendrijos finansinis įnašas (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3922)

18

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. spalio 17 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/724/BUSP, dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje paskyrimo, panaikinantys Bendruosius veiksmus 2005/589/BUSP

26

 

*

2005 m. spalio 17 d. Tarybos bendroji pozicija 2005/725/BUSP, atnaujinanti Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu ir panaikinanti Bendrąją poziciją 2005/427/BUSP

28

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. gegužės 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 837/2005, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, klaidų ištaisymas (OL L 139, 2005 6 2)

33

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top