Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:199:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 199, 2005m. liepa 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 199

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. liepos 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1212/2005, nustatantis galutinį antidempingo muitą tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės liejinių importui

1

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1213/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

28

 

*

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1214/2005, pataisantis Reglamento (EEB) Nr. 1722/93, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl gamybos grąžinamųjų išmokų grūdų sektoriuje, versijas estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lietuvių, olandų, portugalų, suomių ir švedų kalbomis

30

 

*

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1215/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1990/2004, nustatantį pereinamojo laikotarpio priemones vynininkystės sektoriuje Vengrijai įstojus į Europos Sąjungą

31

 

*

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1216/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1227/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo taikymo taisykles, taikomas gamybos potencialui

32

 

*

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1217/2005, nustatantis išsamias tam tikrų gyvų galvijų, kurių kilmės šalis yra Bulgarija, tarifinės kvotos, numatytos Tarybos sprendime 2003/286/EB, taikymo taisykles

33

 

*

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1218/2005, nustatantis išsamias Šveicarijos kilmės daugiau kaip 160 kg masės gyvų galvijų importo tarifų kvotos, numatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1182/2005, taikymo taisykles

39

 

*

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1219/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1623/2000, nustatantį Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais

45

 

*

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1220/2005, priimamas dėl Bulgarijos kilmės galvijienos produktams taikomų tam tikrų tarifinių kvotų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1279/98

47

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1221/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

51

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1222/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

54

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1223/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

58

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1224/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pieno ir pieno produktų sektoriuje

60

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1225/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

68

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1226/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

70

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1227/2005, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2005 m. liepos 29 d.

71

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1228/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

73

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1229/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

75

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1230/2005, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 33-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1327/2004 numatytu nuolatiniu konkursu

78

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1231/2005, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 1-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

79

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1232/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 868/2005 numatyto konkurso tvarka

80

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1233/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

81

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1234/2005, dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

82

 

 

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2005, nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatyto konkurso tvarka

83

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2756)  ( 1 )

84

 

*

2005 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimas, draudžiantis pateikti į rinką betainą kaip naują maisto produktą arba naują maisto ingredientą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2770)

89

 

*

2005 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimas, dėl leidimo pateikti į rinką izomaltuliozę kaip naują maisto produktą arba naują maisto ingredientą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2776)

90

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. liepos 28 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/582/BUSP, iš dalies keičiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze įgaliojimus ir pratęsiantys jų terminą

92

 

*

2005 m. liepos 28 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/583/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje įgaliojimų terminą

94

 

*

2005 m. liepos 28 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/584/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Moldovoje įgaliojimų terminą

95

 

*

2005 m. liepos 28 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/585/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminą

96

 

*

2005 m. liepos 28 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/586/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afrikos didžiųjų ežerų regione įgaliojimų terminą ir iš dalies juos keičiantys

97

 

*

2005 m. liepos 28 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/587/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese įgaliojimų terminą

99

 

*

2005 m. liepos 28 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/588/BUSP, dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Vidurio Azijoje paskyrimo

100

 

*

2005 m. liepos 28 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/589/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje įgaliojimų terminą

103

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top