EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:164:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 164, 2005m. birželis 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 164

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. birželio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 953/2005, dėl Protokolo, nustatančio laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d. žvejybos galimybes ir finansinę paramą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarime dėl žvejybos netoli Dramblio Kaulo Kranto krantų, sudarymo

1

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 954/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

*

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 955/2005, dėl Egipto kilmės ryžių įvežimo į Bendriją kvotos atidarymo

5

 

*

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 956/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 411/88 dėl intervencinių supirkimo, saugojimo ir realizavimo priemonių finansinių sąnaudų apskaičiavimo metodikos ir taikytinos palūkanų normos

8

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 957/2005, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 846/2005 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

11

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 958/2005, dėl sprendimo neskirti laimėtojo 30-ajame daliniame konkurse dėl baltojo cukraus, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1327/2004 numatytu nuolatiniu konkursu

13

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 959/2005, iš dalies keičiantis eksporto grąžinamąsias išmokas paukštienos sektoriui

14

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 960/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

16

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 961/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

20

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 962/2005, dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

23

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 963/2005, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 803/2005 nustatytas grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus, eksportuojamus neperdirbtus

24

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 964/2005, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1210/2004 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2004–2005 prekybos metams

26

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 965/2005, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

28

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 966/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

30

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 967/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 868/2005 numatyto konkurso tvarka

32

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 968/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

33

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 969/2005, nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatyto konkurso tvarka

35

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 970/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 115/2005 numatyto konkurso tvarka

36

 

*

2005 m. birželio 23 d. Komisijos direktyva 2005/43/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginamąja medžiaga priedus

37

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. balandžio 13 d. AKR–EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 4/2005, dėl devintojo Europos plėtros fondo ilgalaikės plėtros paketo rezervo naudojimo

46

 

*

2005 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas, dėl Italijos atstovo paskyrimo Regionų komiteto pakaitiniu nariu

48

 

*

2005 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas, dėl Vokietijos atstovo paskyrimo Regionų komiteto pakaitiniu nariu

49

 

 

Komisija

 

*

2005 m. birželio 21 d. Komisijos sprendimas, įsteigti informacijos apie genetiškai modifikuotų, tradicinių ir ekologiškų kultūrų sambūvį derinimo ir keitimosi ta informacija tinklo grupę

50

 

*

2005 m. birželio 21 d. Komisijos sprendimas, dėl naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programų įgyvendinimo valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1827)  ( 1 )

52

 

*

2005 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimas, dėl aliejinių rapsų produkto (Brassica napus L., GT73 rūšies linija), genetiškai modifikuoto taip, kad būtų atsparus herbicidui glifozatui, pateikimo į rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1838)  ( 1 )

57

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top