EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:139:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 139, 2005m. birželis 02d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 139

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. birželio 2d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. gegužės 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 837/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

1

 

*

2005 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 838/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 131/2004 dėl specialių ribojančių priemonių taikymo Sudano atžvilgiu

3

 

 

2005 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 839/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

5

 

*

2005 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 840/2005, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

7

 

 

2005 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 841/2005, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

13

 

 

2005 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 842/2005, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1210/2004 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2004–2005 prekybos metams

14

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gegužės 31 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/804/EB, nustatančio gyvūnų sveikatos reikalavimus ir sertifikavimo reikalavimus importuojant moliuskus, jų kiaušinėlius ir gametas, skirtus auginimui, natūraliam išsivalymui arba vartoti žmonėms, I priedą (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1585)  ( 1 )

16

 

*

2005 m. gegužės 31 d. Komisijos sprendimas, kuriuo Ispanijai leidžiama trejiems metams pratęsti laikinąją kompensacinės pagalbos netaikymo priemonę už parduodamus produktus iš naujųjų bananų plantacijų, įsikūrusių 2002 birželio 1 d. ar vėliau (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1605)

19

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

ELPA Priežiūros tarnyba

 

*

2004 m. kovo 30 d. ELPA priežiūros institucijos rekomendacija Nr. 55/04/COL, dėl koordinuotos monitoringo programos 2004 metams, kuria siekiama užtikrinti didžiausių leistinų pesticidų likučių grūduose, ant jų ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose koncentracijų laikymąsi

20

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. gegužės 30 d. Tarybos bendroji pozicija 2005/411/BUSP, dėl ribojančių priemonių Sudanui, panaikinanti Bendrąją poziciją 2004/31/BUSP

25

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 830/2005, penktą kartą iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) 1763/2004, nustatantį tam tikras ribojančias priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą, klaidų ištaisymas ( OL L 137, 2005 5 31 )

29

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top