EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:127:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 127, 2005m. gegužė 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 127

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gegužės 20d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 758/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 759/2005, taikantis sumažinimo koeficientą grąžinamųjų išmokų sertifikatams už į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 5 dalyje

3

 

*

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 760/2005, nustatantis žaliavinio tabako kiekius, kurie gali būti perkelti į kitą veislių grupę pagal garantuojamąją ribą 2005 m. derliui Vokietijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Portugalijoje

4

 

*

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 761/2005, dėl distiliavimo krizės atveju, numatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje tam tikros kategorijos vynams Prancūzijoje, pradžios

6

 

*

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 762/2005, dėl distiliavimo krizės atveju, numatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje stalo vynams Ispanijoje, pradžios

8

 

 

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 763/2005, dėl ryžių, kilusių iš AKR valstybių bei užjūrio šalių ir teritorijų, importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per 2005 m. gegužės mėn. pirmąsias penkias darbo dienas pagal Reglamento (EB) Nr. 638/2003 nuostatas

10

 

 

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 764/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

12

 

 

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 765/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

14

 

 

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 766/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1565/2004 numatytu konkursu dėl avižų eksporto

15

 

 

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 767/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 115/2005 numatyto konkurso tvarka

16

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gegužės 11 d. Komisijos sprendimas, dėl Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės įgaliojimų pratęsimo

17

 

*

2005 m. gegužės 12 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimus 2000/45/EB, 2001/405/EB, 2001/688/EB, 2002/255/EB ir 2002/747/EB, siekiant pratęsti ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1446)  ( 1 )

20

 

*

2005 m. gegužės 13 d. Komisijos sprendimas, dėl valstybių narių 2004 finansinių metų išlaidų sąskaitų, finansuojamų Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, apmokėjimo (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1443)

22

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. kovo 14 d. Tarybos sprendimas 2005/386/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea) sudarymo

27

Susitarimas Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea)

28

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

 

*

2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimas 2005/387/TVR, dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top