Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:100:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 100, 2005m. balandis 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 100

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. balandžio 20d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 603/2005, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų A, B ir C prieduose nurodytų bankroto bylų, likvidavimo bylų ir likvidatorių sąrašus

1

 

 

2005 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 604/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

9

 

*

2005 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 605/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 296/96 dėl valstybių narių teiktinos informacijos ir mėnesinio Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus lėšomis finansuojamų išlaidų užsakymo

11

 

*

2005 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 606/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

15

 

*

2005 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2005, ketvirtą kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) 1763/2004, nustatantį tam tikras ribojančias priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą

17

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2004 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas, dėl pagalbos, kurią Italija planuoja skirti, siekdama sušvelninti Pjemonto regiono persikų auginimo krizės padarinius (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 473)

19

 

*

2004 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimas, dėl pagalbos, kurią Prancūzija suteikė Compagnie Marseille Réparation (CMR) – valstybės pagalba C 34/03 (ex N 728/02) (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 3350)  (1)

26

 

*

2004 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimas, dėl pagalbos schemos kurią Italija taikė įmonėms, investavusioms į komunas, nukentėjusias per 2002 m. gamtines nelaimes (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 3893)  (1)

46

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. balandžio 18 d. Tarybos sprendimas 2005/316/BUSP, įgyvendinantis Bendrąją poziciją 2004/694/BUSP dėl tolesnių priemonių, remiančių veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato įgyvendinimą

54

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top