Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:097:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 97, 2005m. balandis 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 97

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. balandžio 15d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 564/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1601/2001, nustatantį galutinius antidempingo muitus Čekijos Respublikos, Rusijos, Tailando ir Turkijos kilmės tam tikrų geležinių ir plieninių lynų bei kabelių importui ir galutinai surenkantis nustatytus laikinuosius antidempingo muitus

1

 

 

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 565/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

 

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 566/2005, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

6

 

*

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 567/2005, nustatantis 2004–2005 prekybos metais alyvuogių aliejaus gamintojų organizacijoms ir asociacijoms pagal Tarybos reglamentą Nr. 136/66/EEB mokėtinas sumas

8

 

*

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 568/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1159/2003, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukranendrių cukraus importui 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metais taikymo taisykles, ir iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1464/95 ir (EB) Nr. 779/96

9

 

*

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 569/2005, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemonę 2004–2005 prekybos metams dėl Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje intervencijai siūlomų grūdų sandėliavimo finansavimo

11

 

*

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 570/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 118/2005 dėl biudžeto viršutinių ribų nustatymo tiesioginėms išmokoms, mokėtinoms pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnį

13

 

 

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 571/2005, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2005 m. balandžio 15 d.

15

 

 

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 572/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

17

 

 

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 573/2005, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 23-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1327/2004 numatytu nuolatiniu konkursu

19

 

 

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 574/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pieno ir pieno produktų sektoriuje

20

 

 

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 575/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

28

 

 

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 576/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

30

 

 

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 577/2005, nustatantis maksimalią sorgo importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 2275/2004 numatyto konkurso tvarka

31

 

 

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 578/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 2277/2004 numatyto konkurso tvarka

32

 

 

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 579/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 487/2005, tvarka

33

 

*

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 580/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 206/2005, nustatantį galutines apsaugos priemones išaugintų lašišų importui

34

 

 

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 581/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

35

 

 

2005 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 582/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 115/2005 numatyto konkurso tvarka

36

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

Informacija, susijusi su Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekomominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, įsigaliojimu

37

 

 

Komisija

 

*

2005 m. kovo 31 d. Komisijos sprendimas, dėl krezilo rūgšties, dichlorfeno, imazametabenzo, kasugamicino ir polioksino neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir leidimų augalų apsaugos produktams, turintiems šių veikliųjų medžiagų, atšaukimo (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 975)  ( 1 )

38

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

ELPA Priežiūros tarnyba

 

*

2004 m. gruodžio 1 d. ELPA Priežiūros Institucijos Sprendimas Nr. 305/04/KOL, keturiasdešimt aštuntąjį kartą iš dalies keičiantis procedūrines ir esmines taisykles valstybės pagalbos srityje, iš dalies pakeisdamas 16 skyrių dėl pagalbos į sunkią padėtį patekusioms įmonėms gelbėti ir restruktūrizuoti ir pasiūlymo dėl atitinkamų priemonių

41

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. balandžio 12 d. Tarybos bendroji pozicija 2005/304/BUSP, dėl konfliktų Afrikoje prevencijos, valdymo ir išsprendimo bei panaikinanti Bendrąją poziciją 2004/85/BUSP

57

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos direktyvos 2004/93/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/768/EEB derinant su technikos pažanga jos II ir III priedus, klaidų ištaisymas ( OL L 300, 25.9.2004 )

63

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top