EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:063:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 63, 2005m. kovas 10d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 63

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. kovo 10d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 390/2005, nutraukiantis antidempingo priemonių, taikomų importuojamai polietileno tereftalato (PET) plėvelei, kurios kilmės šalis yra, inter alia, Indija, dalinę tarpinę peržiūrą

1

 

 

2005 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 391/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

*

2005 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 392/2005, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

6

 

 

2005 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 393/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas galvijienos sektoriuje

12

 

*

2005 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 394/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų

17

 

 

2005 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 395/2005, dėl importo teisių perskirstymo, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1206/2004 dėl perdirbti skirtos sušaldytos jautienos importo tarifinės kvotos atidarymo ir administravimo nuostatų

20

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba
Komisija

 

*

2005/192/EB, Euratomas:
2005 m. vasario 21 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas, dėl protokolo prie Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

21

 

 

Komisija

 

*

2005/193/EB:
2005 m. kovo 8 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/475/EB, priimantį pereinamojo laikotarpio priemonę, naudingą tam tikroms Slovėnijos mėsos ir pieno sektoriaus įmonėms (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 518)
 ( 1 )

23

 

*

2005/194/EB:
2005 m. kovo 8 d. Komisijos sprendimas, ketvirtą kartą iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/122/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu keliose Azijos valstybėse (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 521)
 ( 1 )

25

 

*

2005/195/EB:
2005 m. kovo 9 d. Komisijos sprendimas dėl dalinės EN 71-1:1998 standarto „Žaislų sauga – 1 dalis: mechaninės ir fizinės savybės“ neatitikties pagrindiniams saugos reikalavimams, numatytiems Tarybos direktyvoje 88/378/EEB (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 542)
 ( 1 )

27

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

ELPA Priežiūros tarnyba

 

*

2004 m. gruodžio 15 d. ELPA Priežiūros institucijos sprendimas Nr. 371/04/COL, 49-ąjį kartą iš dalies keičiantis procedūrines ir esmines taisykles valstybės pagalbos srityje, panaikinant valstybės pagalbos gairių dėl Regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams daugiasektorinės sistemos 26 skyrių

29

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top