Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:052:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 52, 2005m. vasaris 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 52

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. vasario 25d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 303/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 304/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

3

 

*

2004 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 305/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 312/2003 dėl tarifinių kvotų tam tikriems Čilės kilmės produktams

6

 

*

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 306/2005, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje I priedą ( 1 )

9

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 307/2005, atidarantis tarifų kvotą lengvatinėmis sąlygomis įvežamam žaliaviniam cukranendrių cukrui, kilusiam iš AKR valstybių ir importuojamam cukraus perdirbimo įmonėms aprūpinti laikotarpiu nuo 2005 m. kovo 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.

11

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 308/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

13

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 309/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

15

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 310/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

16

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 311/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

20

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 312/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

23

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 313/2005, dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

25

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 314/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už ryžių ir skaldytų ryžių eksportą ir sustabdantis eksporto licencijų išdavimą

26

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 315/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

29

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 316/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

31

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 317/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1565/2004 numatytu konkursu dėl avižų eksporto

32

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 318/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 115/2005 numatyto konkurso tvarka

33

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 319/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 2275/2004 numatytu konkursu dėl sorgo importo

34

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 320/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 2277/2004 numatyto konkurso tvarka

35

 

 

2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 321/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 2276/2004, tvarka

36

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005/157/EB:
2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto dviejų Vokietijos narių ir dviejų Vokietijos pakaitinių narių skyrimo

37

 

*

2005/158/EB:
2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto Ispanijos pakaitinio nario skyrimo

39

 

*

2005/159/EB:
2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto šešių Belgijos narių ir aštuonių Belgijos pakaitinių narių skyrimo

40

 

 

Komisija

 

*

2005/160/EB:
2004 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis Jungtinių Tautų humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (UNOCHA) ir Europos Bendrijų Komisijos pasikeitimą raštais dėl jų bendradarbiavimo reagavimo į katastrofas srityje (vienalaikių intervencijų į šalį, kurią ištiko katastrofa, atveju)
 ( 1 )

42

 

*

2005/161/EB:
2005 m. vasario 24 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos finansinės pagalbos 2005 metams tam tikroms Bendrijos etaloninėms laboratorijoms likučių visuomenės veterinarinės sveikatos srityje (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 392)

49

 

*

2005/162/EB:
2005 m. vasario 15 d. Komisijos rekomendacija, dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių vaidmens ir dėl (stebėtojų) tarybos komitetų
 ( 1 )

51

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top