Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:039:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 39, 2005m. vasaris 11d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 39

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. vasario 11d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 216/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 217/2005, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

3

 

*

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 218/2005, atidarantis česnakų autonominę tarifų kvotą ir numatantis jos valdymą nuo 2005 m. sausio 1 d.

5

 

*

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 219/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 919/94, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 404/93 taikymo taisykles, susijusias su bananų gamintojų organizacijomis

9

 

*

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 220/2005, atidarantis konservuotų pievagrybių autonominę tarifų kvotą ir numatantis jos valdymą nuo 2005 m. sausio 1 d.

11

 

*

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 221/2005, nustatantis pristatymo įsipareigojimų kiekius cukranendrių cukraus importui per 2004–2005 m. pristatymo laikotarpį pagal AKR protokolą ir Susitarimą su Indija

15

 

*

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 222/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1943/2003 dėl keitimo kurso, taikomo pagalbai preliminarų pripažinimą gavusioms gamintojų organizacijoms vaisių ir daržovių sektoriuje teikti

17

 

*

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 223/2005, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje

18

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 224/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pieno ir pieno produktų sektoriuje

20

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 225/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

28

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 226/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

30

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 227/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

31

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 228/2005, pataisantis Reglamentą (EB) Nr. 115/2005, pradedantį konkursą dėl grąžinamosios išmokos už kviečių eksportą į tam tikras trečiąsias šalis

35

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 229/2005, dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

36

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 230/2005, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

37

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 231/2005, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

38

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 232/2005, nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatyto konkurso tvarka

40

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 233/2005, nustatantis maksimalią avižų eksporto grąžinamąją išmoką konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1565/2004, tvarką

41

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 234/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 115/2005 numatyto konkurso tvarka

42

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 235/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 2275/2004 numatytu konkursu dėl sorgo importo

43

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 236/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 2277/2004 numatyto konkurso tvarka

44

 

 

2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 237/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 2276/2004 numatytu konkursu dėl kukurūzų importo

45

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005/120/EB:
2005 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto Vokietijos pakaitinio nario skyrimo

46

 

*

2005/121/EB:
2005 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto Portugalijos vieno nario ir Portugalijos dviejų pakaitinių narių skyrimo

47

 

 

Komisija

 

*

2005/122/EB:
2004 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimas, dėl valstybės pagalbos, kurią Nyderlandai ketina suteikti keturioms laivų statykloms šešioms laivų statybos sutartims įvykdyti (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2213)
 ( 1 )

48

 

*

2005/123/EB:
2005 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/292/EB dėl TRACES sistemos įdiegimo ir iš dalies keičiantis Sprendimą 92/486/EEB (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 279)
 ( 1 )

53

 

*

2005/124/EB:
2005 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis tam tikroms valstybėms narėms naudoti kitų nei statistikos tyrimų šaltinių informaciją 2005 m. žemės ūkio valdų struktūros tyrimui (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 284)

55

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Klaidų ištaisymas 2004 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2185/2004, atidarančiame 2005 metams tarifų kvotą, taikomą tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms prekėms, kurių kilmės šalis yra Norvegija ( OL L 373, 2004 12 21 )

57

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top