EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:027:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 27, 2005m. sausis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 27

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. sausio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 143/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 144/2005, dėl konkurso 75-ojo turo, vykdomo pagal Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

3

 

*

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 145/2005, nustatantis laikinąjį antidempingo muitą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės bario karbonato importui

4

 

*

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 146/2005, dėl stalo vyno neprivalomam distiliavimui pasirašomų sutarčių priėmimo koeficiento nustatymo

24

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 147/2005, nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 156-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

25

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 148/2005, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 156-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

27

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 149/2005, nustatantis didžiausią pagalbos už koncentruotą sviestą dydį 328-ajame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

29

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 150/2005, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 12-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

30

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 151/2005, dėl 11-ojo individualaus kvietimo dalyvauti konkurse, teikiamo pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

31

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2005, nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas gauti penimų jaunų galvijų patinų importo licencijas, pateiktas 2005 m. sausio mėnesį, pateiktas remiantis tarifine kvota, nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1202/2004

32

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 153/2005, nustatantis galutinius eksporto grąžinamųjų išmokų tarifus ir paraiškų išduoti B eksporto licencijas patenkinimo procentą vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės ir obuoliai)

33

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 154/2005, dėl pasiūlymų pateiktų dėl visiškai nulukštentų plikytų ilgagrūdžių B ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2032/2004 numatytą konkursą

35

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 155/2005, dėl pasiūlymų, pateiktų dėl subsidijos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2033/2004, paskyrimo už B tipo lukštentų ilgagrūdžių ryžių gabenimą į Reuniono salą

36

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 156/2005, dėl pasiūlymų, pateiktų dėl visiškai nulukštentų, apvaliųjų, vidutinių grūdų ir ilgagrūdžių A ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2031/2004 numatytą konkursą

37

 

*

2005 m. sausio 26 d. Komisijos direktyva 2005/5/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/26/EB dėl ėminių ėmimo ir analizės metodų vykdant oficialią ochratoksino A koncentracijos maisto produktuose kontrolę ( 1 )

38

 

*

2005 m. sausio 27 d. Komisijos direktyva 2005/7/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/70/EB, nustatančią dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracijos pašaruose nustatymo reikalavimus ( 1 )

41

 

*

2005 m. sausio 27 d. Komisijos direktyva 2005/8/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose I priedą ( 1 )

44

 

*

2005 m. sausio 28 d. Komisijos direktyva 2005/9/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą Nr. 76/768/EEB, reglamentuojančią kosmetikos gaminius, siekiant suderinti VII priedą su technikos pažanga ( 1 )

46

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005/64/EB:
2005 m. sausio 26 d. Komisijos sprendimas, įgyvendinantis Tarybos direktyvą 92/65/EEB dėl kačių, šunų ir šeškų importo sąlygų patvirtintosioms institucijoms, institutams arba centrams (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 118)
 ( 1 )

48

 

*

2005/65/EB:
2005 sausio 28 d. Komisijos sprendimas, dėl tam tikrų laikinųjų papildomų garantijų suteikimo Danijai dėl neskiepijimo nuo Niukaslio ligos statuso pasikeitimo (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 143)
 ( 1 )

52

 

*

2005/66/EB:
2005 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimas, Sprendimo 2003/363/EB, patvirtinančio klasikinio kiaulių maro išnaikinimo tarp laukinių kiaulių kai kuriose Belgijos srityse planą, panaikinimas (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 144)
 ( 1 )

54

 

*

2005/67/EB:
2005 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/634/EB I ir II priedus dėl patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių nepatvirtintose zonose statuso suteikimo dėl žuvų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN) patvirtinimo programų (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 148)
 ( 1 )

55

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005/68/BUSP:
2005 m. sausio 24 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/197/BUSP, nustatantį Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą (Athena)

59

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

 

*

2005 m. sausio 24 d. Tarybos Bendroji Pozicija 2005/69/TVR, dėl keitimosi tam tikrais duomenimis su Interpolu

61

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top