Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:025:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 25, 2005m. sausis 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 25

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. sausio 28d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 122/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 123/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 466/2001 dėl ochratoksino A ( 1 )

3

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 124/2005, dėl ryžių importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per 2005 m. sausio mėn. pirmąsias dešimt darbo dienų pagal Reglamento (EB) Nr. 327/98 nuostatas

6

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 125/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už ryžių ir skaldytų ryžių eksportą ir sustabdantis eksporto licencijų išdavimą

8

 

*

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 126/2005, nustatantis finansavimo, skirto finansuoti alyvuogių aliejaus gamybos 2005-2006 prekybos metais kokybės gerinimo priemones, ribas ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 528/1999 3 straipsnio 3 dalies

11

 

*

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 127/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 20/2002, nustatantį išsamias specialių susitarimų dėl produktų tiekimo atokiausiems regionams, nurodytiems Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB) Nr. 1454/2001, įgyvendinimo taisykles

12

 

*

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 128/2005, nustatantis laikinąjį antidempingo muitą importuojamiems rankiniams padėklų krautuvams ir jų esminėms dalims, kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika

16

 

*

2005 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 129/2005, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje ir dalinio Reglamento (EB) Nr. 955/98 pakeitimo

37

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 130/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

41

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 131/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

45

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 132/2005, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1210/2004 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2004–2005 prekybos metams

48

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 133/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

50

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 134/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

53

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 135/2005, dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų ir ryžių sektoriuose

55

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 136/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

56

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 137/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

58

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 138/2005, nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatyto konkurso tvarka

59

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 139/2005, nustatantis maksimalią avižų eksporto grąžinamąją išmoką konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1565/2004, tvarką

60

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 140/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 2275/2004 numatytu konkursu dėl sorgo importo

61

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 141/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 2277/2004 numatyto konkurso tvarka

62

 

 

2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 142/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 2276/2004, tvarka

63

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005/60/EB:
2005 m. sausio 20 d. Komisijos sprendimas, iš dalies pakeičiantis Komisijos sprendimą 2003/881/EB dėl iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamų bičių (Apis mellifera ir Bombus spp.) gyvūnų sveikatos ir sertifikavimo sąlygų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5567)
 ( 1 )

64

 

*

2005/61/EB:
2005 m. sausio 27 d. Komisijos sprendimas, dėl apsaugos priemonių nuo Niukaslio ligos Bulgarijoje ir panaikinantis Sprendimą 2004/908/EB (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 145)
 ( 1 )

69

 

*

2005/62/EB:
2005 m. sausio 27 d. Komisijos sprendimas, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, kurias Kipras turi taikyti dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų sudeginimo arba laidojimo vietoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 133)
 ( 1 )

71

 

*

2005/63/EB:
2005 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2735)
 ( 1 )

73

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top