Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:396:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 395, 2004m. gruodis 31d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 396

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 31d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2269/2004, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 2340/2002 ir 2347/2002 dėl giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybių 2004 m. įstojusioms naujosioms valstybėms narėms

1

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2270/2004, nustatantis Bendrijos žvejybos laivams tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2005 ir 2006 metais

4

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2271/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdantį autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams

13

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2272/2004, praplečiantis galutinio antidempingo muito, nustatyto Reglamentu (EB) Nr. 769/2002 dėl Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kumarino importo, taikymą kumarino importui, siunčiamam iš Indijos ar Tailando, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Indijos ar Tailando kilmės

18

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2273/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2728/94, įsteigiantį Išorės veiksmų garantijų fondą

28

 

 

2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2274/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

30

 

 

2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2275/2004, dėl kvietimo dalyvauti konkurse dėl sorgų importo į Ispaniją iš trečiųjų šalių muito lengvatos

32

 

 

2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2276/2004, atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Portugaliją importuojamiems kukurūzams

34

 

 

2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2277/2004, atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams

35

 

*

2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2278/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2759/1999, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu taikymo taisykles

36

 

*

2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2279/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 747/2001 dėl Bendrijos tarifinių kvotų ir referencinių kiekių tam tikriems žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalis yra Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas

38

 

 

2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2280/2004, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2005 m. sausio 1 d.

42

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/927/EB:
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas, numatantis reglamentuoti tam tikras sritis, kurioms taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinė dalis, tos Sutarties 251 straipsnyje nurodyta tvarka

45

 

*

2004/928/EB:
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas, dėl Pietryčių Europos stabilumo pakto specialiojo koordinatoriaus paskyrimo

47

 

 

Komisija

 

*

2004/929/EB:
Komisijos sprendimas 2004 m. gruodžio 22 d. dėl korekcinių koeficientų, taikomų nuo 2004 m. vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d. ir birželio 1 d. į trečiąsias šalis paskirtų Europos bendrijų pareigūnų, pagal sutartį dirbančių darbuotojų ir laikinai priimtų dirbti darbuotojų, o taip pat dalies pareigūnų, liekančių eiti savo pareigas dešimtyje naujųjų valstybių narių ne ilgesniam kaip penkiolikos mėnesių laikotarpiui po jų įstojimo, atlyginimams, koregavimo

49

 

*

2004/930/EB:
2004 m. gruodžio 28 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos finansinio įnašo planuojamiems valstybių narių veiksmams įgyvendinant kontrolės, tikrinimo ir priežiūros programas 2004 metais (antrasis įnašas) (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5310)

51

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2004/931/BUSP:
2004 m. gruodžio 9 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUPOL Kinšasa/1/2004, dėl ES policijos misijos Kinšasoje (KDR), EUPOL „Kinšasa“, vadovo paskyrimo

61

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top