Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:385:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 385, 2004m. gruodis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 385

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2252/2004, dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų

1

 

*

2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2253/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2237/77 dėl ūkio pelno ataskaitos formos, naudojamos privačių ūkių (žemės ūkio valdų) pajamoms nustatyti

7

 

*

2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2254/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų

20

 

*

2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2255/2004, dėl įrodymo, kad buvo atlikti muitinės formalumai cukraus importui į trečiąsias šalis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnyje

22

 

*

2004 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2256/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 747/2001 dėl Bendrijos tarifinių kvotų tam tikriems produktams, kurių kilmės šalis yra Egiptas, Malta ir Kipras ir dėl tam tikrų produktų, kurių kilmės šalis yra Malta ir Kipras, referencinių kiekių

24

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/911/EB:
2004 m. birželio 2 d. Tarybos Sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, ir pridedamo Supratimo memorandumo pasirašymo ir sudarymo

28

Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo

30

Supratimo memorandumas

43

 

*

2004/912/EB:
2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas, dėl susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, taikymo datos sudarymo

50

Susitarimas pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, taikymo datos

51

 

 

Komisija

 

*

2004/913/EB:
2004 m. gruodžio 14 d. Komisijos rekomendacija, dėl atitinkamos bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų nustatymo tvarkos
 ( 1 )

55

 

*

2004/914/EB:
2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/858 EB dėl importuojamų akvakultūros kilmės gyvų žuvų ir jų produktų, skirtų paskesniam perdirbimui arba nedelsiant vartoti žmonėms (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4560)
 ( 1 )

60

 

*

2004/915/EB:
2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/497/EB dėl sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, tipinių punktų (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5271)
 ( 1 )

74

 

 

Europos centrinis bankas

 

*

2004/916/EB:
2004 m. gruodžio 16 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2004/13 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais ne Europos Sąjungos centriniams bankams, ne Europos Sąjungos šalims ir tarptautinėms organizacijoms (ECB/2004/20)

85

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2004, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, numatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, klaidų ištaisymas ( OL L 345, 2004 11 20 )

87

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top