Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:379:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 379, 2004m. gruodis 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 379

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2223/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai

1

 

 

2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2224/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

 

2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2225/2004, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2004 m. gruodžio 24 d.

5

 

 

2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2226/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

7

 

 

2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2227/2004, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

9

 

 

2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2228/2004, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 15-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1327/2004 numatytu nuolatiniu konkursu

12

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2229/2004, nustatantis tolesnes išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, ketvirtojo etapo įgyvendinimo taisykles ( 1 )

13

 

*

2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004, nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 178/2002 taikymo taisykles dėl Europos maisto saugos tarnybos veiklos srityse dirbančių organizacijų tinklo ( 1 )

64

 

*

2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2231/2004, nutraukiantis tyrimą dėl tam tikrų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 119/97 Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių susegimo mechanizmų importui įvestų antidempingo priemonių galimo vengimo, įvežant iš Tailando tam tikrus žiedinius susegimo mechanizmus, deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Tailando kilmės, ir nutraukiantis tokio importo registravimą, numatytą Komisijos reglamentu (EB) Nr. 844/2004

68

 

*

2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2232/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I, II ir III priedų nuostatas dėl altrenogesto, beklometazono dipropionato, kloprostenolio, R-kloprostenolio, sorbitano seskvioleato ir toltrazurilio ( 1 )

71

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2233/2004, antrą kartą iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 1763/2004, nustatantį tam tikras ribojančias priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą

75

 

 

2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2234/2004, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

77

 

 

2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2235/2004, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

78

 

*

2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos direktyva 2004/116/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 82/471/EEB priedą dėl Candida guilliermondii įrašymo ( 1 )

81

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/897/EB:
2004 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, pasirašymo ir pridedamo Supratimo memorandumo patvirtinimo ir pasirašymo

83

Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo

84

Supratimo memorandumas

96

 

 

Komisija

 

*

2004/898/EB:
2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/828/EB nuostatas dėl gyvūnų judėjimo ribojimų taikymo zonoje ir iš jos Ispanijoje ir Portugalijoje, atsižvelgiant į mėlynojo liežuvio ligos protrūkį Ispanijoje (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5212)
 ( 1 )

105

 

 

Europos centrinis bankas

 

*

2004/899/EB:
2004 m. gruodžio 14 d. Europos centrinio banko sprendimas, dėl monetų emisijos apimties 2005 metais patvirtinimo (ECB/2004/19)

107

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 2004/900/BUSP, įgyvendinantis Bendrąją poziciją 2004/694/BUSP dėl tolesnių priemonių, remiančių veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato įgyvendinimą

108

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 2004/901/BUSP, iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/730/BUSP, įgyvendinantį Bendruosius veiksmus 1999/34/BUSP, dėl Europos Sąjungos indėlio į kovą su mažų ginklų ir lengvųjų ginklų destabilizuojančiu kaupimu ir plitimu Kambodžoje

111

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos bendroji pozicija 2004/902/BUSP, pratęsianti Bendrosios pozicijos 2004/137/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai galiojimą

113

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top