EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:375:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 375, 2004m. gruodis 23d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 375

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 23d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2217/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, ir Reglamentą (EB) Nr. 1788/2003, nustatantį mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje

1

 

 

2004 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2218/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

 

2004 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2219/2004, dėl pasiūlymų, pateiktų dėl subsidijos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2033/2004, paskyrimo už B tipo lukštentų ilgagrūdžių ryžių gabenimą į Reuniono salą

6

 

 

2004 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2220/2004, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

7

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2221/2004, nustatantis eksporto licencijų paskirstymą sūriams, skirtiems 2005 m. eksportuoti į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas

9

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/114/EB, dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų

12

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/889/EB:
2004 m. lapkričio 16 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje sudarymo

19

 

*

2004/890/EB:
2004 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, dėl Bendrijos pasitraukimo iš Konvencijos dėl žvejybos ir gyvųjų išteklių išsaugojimo Baltijos jūroje ir Beltuose

27

 

 

Komisija

 

*

2004/891/EB:
2004 m. lapkričio 19 d. Komisijos sprendimas, užbaigiantis tyrimo procesą dėl prekybos kliūčių, kurios kyla dėl Kanados palaikomų prekybos praktikų, susijusių su tam tikromis geografinėmis nuorodomis vynams (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4388)

28

 

*

2004/892/EB:
2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/614/EB dėl apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu Pietų Afrikoje, taikymo laiko (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5011)
 ( 1 )

30

 

*

2004/893/EB:
2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis laikinąją prekybą tam tikra Secale cereale rūšies sėkla, neatitinkančia Tarybos direktyvos 66/402/EEB reikalavimų (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5027)
 ( 1 )

31

 

*

2004/894/EB:
2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis laikinąją prekybą tam tikra Triticum aestivum rūšies sėkla, neatitinkančia Tarybos direktyvos 66/402/EEB reikalavimų (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5028)
 ( 1 )

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top