Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:369:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 369, 2004m. gruodis 16d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 369

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 16d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2132/2004, pagal Reglamentą (EB) Nr. 104/2000 2005 žvejybos metams nustatantis orientacines kainas ir Bendrijos gamintojo kainas tam tikriems žuvininkystės produktams

1

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2133/2004, dėl reikalavimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms sistemingai antspauduoti trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorines sienas, kelionės dokumentus ir šiuo tikslu iš dalies keičiantis Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo bei Bendrojo vadovo nuostatas

5

 

 

2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2134/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

11

 

*

2004 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2135/2004, dėl paprastųjų šiaurinių krevečių žvejybos su Lenkijos vėliava plaukiojančiais laivais sustabdymo

13

 

*

2004 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2136/2004, iš dalies keičiantis Tarybos Reglamento (EB) Nr. 872/2004 dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai II priedą

14

 

*

2004 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2137/2004, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

18

 

*

2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2138/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 14/2004 dėl prognozuojamo pieno ir grietinėlės tiekimo Kanarų saloms balanso

24

 

*

2004 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2139/2004, suderinantis ir įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88 ir iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 2000/115/EB, siekiant organizuoti žemės ūkio valdų struktūros tyrimus 2005 m. ir 2007 m.

26

 

*

2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2140/2004, nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 1254/2004 nuostatų, susijusių su paraiškomis dėl žvejybos licencijų Grenlandijos išskirtinėse ekonominės zonos vandenyse, taikymo taisykles

49

 

*

2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2141/2004, nustatantis nevalytos medvilnės perskaičiuotą produkciją ir nuo jos priklausantį naują laikiną orientacinės kainos sumažinimą 2004–2005 prekybos metams

53

 

 

2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2142/2004, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2004 m. gruodžio 16 d.

55

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/853/EB:
2004 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas, leidžiantis Prancūzijos Respublikai ir Italijos Respublikai taikyti priemonę, nukrypstančią nuo šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 3 straipsnio 1 dalies

58

 

*

2004/854/EB:
2004 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/865/EB, leidžiantį Ispanijos Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 11 straipsnio

60

 

*

2004/855/EB:
2004 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 98/198/EB, leidžiančio Jungtinei Karalystei pratęsti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 6 ir 17 straipsnių, 3 straipsnį

61

 

*

2004/856/EB:
2004 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/746/EB, leidžiantį Prancūzijos Respublikai taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 11 straipsnio

63

 

 

Komisija

 

*

2004/857/EB:
2004 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 97/222/EB, nustatantį trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti mėsos produktus, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4563)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/EB:
2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Visuomenės sveikatos programos vykdomoji įstaiga“, atsakingą už Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje valdymą

73

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top