Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:367:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 367, 2004m. gruodis 14d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 367

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 14d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2116/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, dėl sutarčių su Šventuoju Sostu

1

 

*

2004 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2117/2004, pratęsiantis antidempingo muito, įvesto Komisijos sprendimu 2730/2000/EAPB dėl importuojamo akmens anglies kokso, kurio gabaliukų skersmuo yra didesnis nei 80 mm ir kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, sustabdymą

3

 

 

2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2118/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

6

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2119/2004, atidarantis konkursą Nr. 53/2004 EB, skirtą naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams

8

 

*

2004 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2120/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2729/2000, nustatantį išsamias kontrolės vyno sektoriuje įgyvendinimo taisykles

11

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/2004, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1727/1999, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2158/92 dėl Bendrijos miškų priešgaisrinės apsaugos taikymo taisykles, ir Reglamentą (EB) Nr. 2278/1999, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3528/86 dėl Bendrijos miškų apsaugos nuo atmosferos teršalų taikymo taisykles

17

 

 

2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2122/2004, nustatantis kiekius, kuriems laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. gali būti pateikiamos importo paraiškos Reglamente (EB) Nr. 1279/98 numatytoms galvijienos tarifinėms kvotoms Bulgarijai ir Rumunijai

21

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos direktyva 2004/112/EB, derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų ( 1 )

23

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/846/EB:
2004 m. lapkričio 30 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas Proxima/2/2004, dėl ES policijos misijos Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje misijos vadovo paskyrimo, EUPOL Proxima

29

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2004 m. gruodžio 9 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2004/847/BUSP, dėl Europos Sąjungos policijos misijos Kinšasoje (KDR) dėl integruoto policijos padalinio (EUPOL „Kinšasa“)

30

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos bendroji pozicija 2004/848/BUSP, iš dalies keičianti Tarybos bendrąją poziciją 2004/661/BUSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top