EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:360:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 360, 2004m. gruodis 07d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 360

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 7d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2004 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2078/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2004 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2079/2004, dėl konkrečių referencinių kiekių tradiciniams operatoriams ir konkrečių išmokų netradiciniams operatoriams dėl papildomo bananų importo kiekio į naująsias valstybes nares 2005 metais koregavimo koeficientų nustatymo

3

 

*

2004 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2080/2004, adaptuojantis Reglamentą (EB) Nr. 2298/2001, nustatantį išsamias produktų, tiekiamų kaip pagalba maisto produktais, eksporto taisykles, dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo į Europos Sąjungą

4

 

*

2004 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2081/2004, nustatantis informacijos, būtinos įgyvendinant Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2358/71 dėl bendro sėklos rinkos organizavimo, perdavimo taisykles

6

 

*

2004 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2082/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 216/96, nustatantį Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) Apeliacinių tarybų darbo tvarką

8

 

*

2004 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2083/2004, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1432/2003 ir 1458/2003, nustatančius išsamias importo licencijų sistemos įgyvendinimo taisykles kiaulienos sektoriuje

12

 

*

2004 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2084/2004, nukrypstantis nuo Reglamente (EEB) Nr. 2837/93 dėl pagalbos alyvų giraičių išsaugojimui tradiciniuose alyvų auginimo plotuose mažosiose Egėjo jūros salose nustatyto mokėjimo laikotarpio

19

 

 

2004 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2085/2004, nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, importo į Bendriją tvarką

20

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2004/834/EB:
2004 m. gegužės 7 d. Komisijos sprendimas, dėl pagalbos schemos, kurią Ispanija numatė taikyti alyvuogių aliejaus gamintojų organizacijoms (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 1630)

22

 

*

2004/835/EB:
2004 m. gruodžio 3 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis įmonių, prekiaujančių Bendrijoje naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais, patvirtinimo planus (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4544)
 ( 1 )

28

 

*

2004/836/EB:
2004 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis ir pataisantis Sprendimą 2004/4/EB, leidžiantį valstybėms narėms Egipto atžvilgiu laikinai imtis neatidėliotinų priemonių, apsaugančių nuo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith plitimo (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4602)

30

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2004 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 2004/837/BUSP, dėl Bendrųjų veiksmų 2002/210/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos įgyvendinimo

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top