EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:349:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 350, 2004m. lapkritis 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 349

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. lapkričio 25d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą

1

 

*

2004 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2008/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu

12

 

 

2004 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2009/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

14

 

 

2004 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2010/2004, nustatantis mažinimo koeficientą, taikytiną skirstant Reglamente (EB) Nr. 2375/2002 numatytą paprastųjų kviečių, išskyrus aukščiausios kokybės, tarifinės kvotos II dalį

16

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/793/EB:
2004 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas, dėl konsultacijų su Togo Respublika pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį užbaigimo

17

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

EEE jungtinis komitetas

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 69/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai)

23

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 70/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

25

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 71/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

26

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 72/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

29

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 73/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo IX priedą (Finansinės paslaugos)

30

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 74/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XI priedą (Telekomunikacijų paslaugos)

32

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 75/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XI priedą (Telekomunikacijų paslaugos)

33

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 76/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

34

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 77/2004, iš dalies keičiantis EEE sutarties XIII priedą (Transportas)

36

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 80/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XV priedą (Valstybės pagalba)

37

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 81/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XVI priedą (Viešieji pirkimai)

38

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 82/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

39

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 83/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

40

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 84/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

42

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 85/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

44

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 86/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

46

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 87/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose, su keturiomis laisvėmis nesusijusiose srityse

48

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 88/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

49

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 89/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose, su keturiomis laisvėmis nesusijusiose srityse

51

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 90/2004 iš dalies keičiantis EEE susitarimo 30 protokolą dėl konkrečių nuostatų dėl bendradarbiavimo statistikos srityje organizavimo ir 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

52

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos Bendrieji veiksmai 2004/794/BUSP, pratęsiantys Bendruosius veiksmus 2002/921/BUSP, pratęsiančius Europos Sąjungos stebėjimo misijos (ESSM) mandatą

55

 

*

2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimas 2004/795/BUSP, pratęsiantis Europos Sąjungos stebėjimo misijos (ESSM) vadovo mandatą

56

 

*

2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos Bendrieji veiksmai 2004/796/BUSP, dėl paramos atominės elektrinės Rusijos Federacijoje fizinei apsaugai

57

 

*

2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos Bendrieji veiksmai 2004/797/BUSP, dėl paramos OPCW veiksmams, įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

63

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 78/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIV priedą (konkurencijos taisyklės), 21 protokolą (dėl įmonėms taikomų konkurencijos taisyklių įgyvendinimo), 22 protokolą (dėl sąvokų įmonė ir apyvarta apibrėžimo (56 straipsnis)) ir 24 protokolą (dėl bendradarbiavimo koncentracijų kontrolės srityje) ( OL L 219, 2004 6 19 )

70

 

*

2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 79/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIV priedą (konkurencijos taisyklės), 21 protokolą (dėl įmonėms taikomų konkurencijos taisyklių įgyvendinimo) ir 24 protokolą (dėl bendradarbiavimo koncentracijų kontrolės srityje). ( OL L 219, 2004 6 19 )

70

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojui

s3

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top