EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:326:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 326, 2004m. spalis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 326

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. spalio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1866/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1867/2004, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2004 m. spalio 29 d.

3

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1868/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

5

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1869/2004, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

7

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1870/2004, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 11-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1327/2004 numatytu nuolatiniu konkursu

10

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1871/2004, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

11

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1872/2004, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

13

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1873/2004, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

14

 

*

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1874/2004, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl ribų, taikomų viešųjų pirkimų tvarkai ( 1 )

17

 

*

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1875/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, II ir III priedus dėl natrio salicilato ir fenvalerato ( 1 )

19

 

*

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1876/2004, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 953/2003, nustatančio siekimą išvengti prekybos tam tikrais pagrindiniais vaistais nukreipimo į Europos Sąjungą, I priedą

22

 

*

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1877/2004, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 517/94 III B priedą dėl kvotų Serbijai ir Juodkalnijai

25

 

*

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1878/2004, nukrypstantis nuo Tarybos reglamento Nr. 136/66/EEB ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2261/84 nuostatų dėl alyvuogių derlingumo ir aliejaus gamybos apimčių nustatymo Kipre, Maltoje ir Slovėnijoje

27

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1879/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

28

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1880/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas už ryžių ir skaldytų ryžių eksportą ir sustabdantis eksporto licencijų išdavimą

31

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

34

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1882/2004, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

36

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1883/2004, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

40

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1884/2004, nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatyto konkurso tvarka

43

 

 

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1885/2004, nustatantis maksimalią avižų eksporto grąžinamąją išmoką konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1565/2004, tvarką

44

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/740/EB:
2004 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas, dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

45

 

*

2004/741/EB:
2004 m. spalio 14 d. Tarybos rekomendacija, dėl valstybių narių užimtumo politikos įgyvendinimo

47

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top