EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:305:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 305, 2004m. spalis 01d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 305

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. spalio 1d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1690/2004, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB) Nr. 1454/2001 dėl produktų, kuriems taikoma speciali tiekimo tvarka, reeksporto ir persiuntimo sąlygų

1

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1691/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2287/2003 dėl žvejybos galimybių Grenlandijos vandenyse

3

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1692/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

6

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1693/2004, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

8

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1694/2004, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

12

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1695/2004, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

15

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1696/2004, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

18

 

*

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1697/2004, 2004–2005 metų laikotarpiui nustatantis koeficientus, taikytinus eksportuojant iš grūdų pagamintą airišką viskį

21

 

*

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1698/2004, 2004–2005 metų laikotarpiui nustatantis koeficientus, taikytinus eksportuojant iš grūdų pagamintą škotišką viskį

23

 

*

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1699/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 275/2004 dėl vieno Maroko eksportuojančio gamintojo pagamintų plieninių lynų ir kabelių importo registracijos

25

 

*

2004 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1700/2004, dėl silkių žvejybos su Vokietijos vėliava plaukiojančiais laivais sustabdymo

27

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1701/2004, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2004 m. spalio 1 d.

28

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1702/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

31

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1703/2004, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

33

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1704/2004, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 1666/2004 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

35

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1705/2004, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

37

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1706/2004, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 7-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1327/2004 numatytu nuolatiniu konkursu

40

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1707/2004, nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2004 m. spalio 1 d. iki spalio 31 d.

41

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1708/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

42

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1709/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

45

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1710/2004, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

47

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1711/2004, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

48

 

*

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1712/2004, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, taikytinas patvirtinus su tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų eksportu į Bulgariją susijusias autonomines ir pereinamojo laikotarpio priemones

49

 

*

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1713/2004, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 800/1999 išlygas dėl į trečiąsias šalis, išskyrus Bulgariją, eksportuojamų produktų, kurie yra į Sutarties I priedą neįrašytos prekės

51

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1714/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

53

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1715/2004, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

55

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1716/2004, dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

57

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1717/2004, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

59

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1718/2004, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1565/2004 numatytu konkursu dėl avižų eksporto

61

 

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1719/2004, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 238/2004 numatytu konkursu dėl sorgo importo

62

 

*

2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos direktyva 2004/98/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvoje 76/769/EEB nustatytus pentabromdifenileterio pardavimo ir naudojimo apribojimus orlaivių avarinės evakuacijos sistemose, siekiant suderinti jos I priedą su technikos pažanga ( 1 )

63

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2004/667/EB:
2004 m. rugsėjo 27 d. Komisijos sprendimas, keičiantis Komisijos sprendimą 2004/145/EB dėl finansinės pagalbos vienai Bendrijos etaloninei laboratorijai visuomenės veterinarinės sveikatos srityje (biologinės rizikos veiksniai) Jungtinėje Karalystėje 2004 metams (pranešta dokumentu Nr. K(2006) 3547)

65

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top