EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2000_147_R_0001_01

2000 m. balandžio 19 d. Tarybos ir komisijos Sprendimas dėl Europos - Viduržemio jūros regiono susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Izraelio valstybės asociaciją, patvirtinimo
Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, įsteigiantis asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės

OJ L 147, 21.6.2000, p. 1–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000D0384Oficialusis leidinys L 147 , 21/06/2000 p. 0001 - 0002


Tarybos ir komisijos Sprendimas

2000 m. balandžio 19 d.

dėl Europos - Viduržemio jūros regiono susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Izraelio valstybės asociaciją, patvirtinimo

(2000/384/EB, EAPB)

EUROPOS SĄJUNGOS

TARYBA, EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdamos į Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdamos į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antruoju sakiniu, taip pat į jos 310 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdamos į Komisijos pasiūlymą,

pasikonsultavusios su Konsultacijų komitetu ir pasiekusios vienbalsį susitarimą su Taryba,

atsižvelgdamos į Europos Parlamento [1]) pritarimą,

kadangi:

Turėtų būti patvirtintas 1995 m. lapkričio 20 d. Briuselyje pasirašytas Europos – Viduržemio jūros regiono susitarimas, įsteigiantis Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Izraelio valstybės asociaciją,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Europos anglių ir plieno bendrijos vardu patvirtinamas Europos - Viduržemio jūros regiono susitarimas, įsteigiantis Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Izraelio valstybės asociaciją, taip pat patvirtinami prie susitarimo pridedami Protokolai ir Deklaracija, pridedama prie Baigiamojo akto,

Pirmoje straipsnio dalyje nurodyti tekstai pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis

1. Taryba Komisijos pasiūlymu arba tam tikrais atvejais Komisija, kiekviena pagal atitinkamas Europos bendrijos steigimo ir Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarčių nuostatas numato poziciją, kurią turi priimti Bendrija Asociacijos taryboje ir Asociacijos komitete.

2. Tarybos pirmininkas, pagal Susitarimo 68 straipsnį, pirmininkauja Asociacijos taryboje ir pristato Bendrijos poziciją. Tarybos pirmininko atstovas pirmininkauja Asociacijos komitete pagal Susitarimo 71 straipsnį, ir pristato Bendrijos poziciją.

3 straipsnis

Europos bendrijos vardu Tarybos pirmininkas pristato pranešimą, numatytą Susitarimo 85 straipsnyje. Komisijos pirmininkas tokį pranešimą pristato Europos anglių ir plieno bendrijos vardu.

Priimta Briuselyje, 2000 m. balandžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. Capoulas Santos

Komisijos vardu

Pirmininkas

R. Prodi

[1] OL C 78, 1996 3 18, p. 12.

--------------------------------------------------

Top