EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:185:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 185, 2023 m. gegužės 26 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 185

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

66 metai
2023m. gegužės 26d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2023/C 185/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.11006 – ONE / MACQUARIE / YTI) ( 1 )

1

2023/C 185/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.11092 – BLACKSTONE / CDPQ / INVENERGY / AEP RENEWABLES / AEP WIND HOLDINGS / TRENT WIND FARM / DESERT SKY WIND FARM) ( 1 )

2

2023/C 185/03

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.11016 – AIR LIQUIDE / ADP / JV) ( 1 )

3


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2023/C 185/04

Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl 9-ojo ES jaunimo dialogo ciklo rezultatų

4

2023/C 185/05

Europos Sąjungos Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl ES jaunimo strategijos 2022–2024 m. darbo plano peržiūros

14

2023/C 185/06

Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvados dėl socialinio tvarios Europos jaunimui aspekto

21

2023/C 185/07

Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija, kuria peržiūrimas atstovavimas ES valstybėms narėms Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) steigiamojoje valdyboje ir valstybių narių pozicijų derinimas prieš WADA posėdžius

29

2023/C 185/08

Tarybos rezoliucija dėl Europos švietimo erdvės. Žvelgiant į 2025 m. ir vėliau

35

2023/C 185/09

Tarybos išvados dėl menininkų, kuriems gresia pavojus, ir perkeltųjų menininkų

39

2023/C 185/10

Tarybos išvados dėl tolesnių veiksmų siekiant, kad automatinis tarpusavio pripažinimas švietimo ir mokymo srityje taptų realybe

44

2023/C 185/11

Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

51

2023/C 185/12

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2023/1035, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2023/1027, numatytos ribojamosios priemonės

52

 

Europos Komisija

2023/C 185/13

2023 m. gegužės 25 d. Euro kursas

54

2023/C 185/14

Komisijos pranešimas dėl dabartinių valstybės pagalbos susigrąžinimo palūkanų normų ir nuo 2023 m. birželio 1 d. taikomų orientacinių bei diskonto normų (Paskelbta remiantis 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 10 straipsniu)

55


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2023/C 185/15

PRANEŠIMAS PAGAL TARNYBOS NUOSTATŲ 29 STRAIPSNIO 2 DALĮ. Komunikacijos generalinis direktoratas (COMM GD) Pranešimas apie konkursą atstovybės Sofijoje (Bulgarija) vadovo pareigoms (AD 14 lygis). COM/2023/10433

56

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2023/C 185/16

Pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalis

57

2023/C 185/17

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 6b straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto patvirtinto standartinio saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda žymimo žemės ūkio arba maisto produkto specifikacijos pakeitimo paskelbimas

64


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top