EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:424:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 424, 2022 m. lapkričio 7 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 424

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

65 metai
2022m. lapkričio 7d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2022/C 424/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2022/C 424/02

Sujungtos bylos C-793/19 ir C-794/19: 2022 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Bundesrepublik Deutschland / SpaceNet AG (C-793/19), Telekom Deutschland GmbH (C-794/19) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Asmens duomenų tvarkymas elektroninių ryšių sektoriuje – Ryšių konfidencialumas – Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai – Bendras ir nediferencijuotas srauto ir vietos nustatymo duomenų saugojimas – Direktyva 2002/58/EB – 15 straipsnio 1 dalis – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 6, 7, 8 ir 11 straipsniai, 52 straipsnio 1 dalis – ESS 4 straipsnio 2 dalis)

2

2022/C 424/03

Sujungtos bylos C-339/20 ir C-397/20: 2022 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamosiose bylose prieš VD (C-339/20), SR (C-397/20) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendroji finansinių paslaugų rinka – Piktnaudžiavimas rinka – Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija – Direktyva 2003/6/EB – 12 straipsnio 2 dalies a ir d punktai – Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 – 23 straipsnio 2 dalies g ir h punktai – Autorité des marchés financiers (AMF) priežiūros ir tyrimo įgaliojimai – Bendrojo intereso tikslas apsaugoti Sąjungos finansų rinkų vientisumą ir visuomenės pasitikėjimą finansinėmis priemonėmis – AMF galimybė reikalauti elektroninių ryšių paslaugas teikiančių operatorių turimų duomenų srauto išklotinių – Asmens duomenų tvarkymas elektroninių ryšių sektoriuje – Direktyva 2002/58/EB – 15 straipsnio 1 dalis – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 7, 8 ir 11 straipsniai bei 52 straipsnio 1 dalis – Ryšių konfidencialumas – Apribojimai – Teisės aktai, kuriuose numatyta elektroninių ryšių paslaugas teikiančių operatorių pareiga bendrai ir nediferencijuojant saugoti srauto duomenis – Nacionalinio teismo galimybė apriboti nacionalinės teisės aktų nuostatų, nesuderinamų su Sąjungos teise, pripažinimo negaliojančiomis pasekmes laiko atžvilgiu – Neleidimas)

3

2022/C 424/04

Sujungtos bylos C-475/20–C-482/20: 2022 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Admiral Gaming Network Srl ir kt. / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Įsisteigimo laisvė – Apribojimai – Azartiniai lošimai – Lošimų naudojant lošimo automatus valdymo koncesijos – Nacionalinės teisės aktai, kuriais nustatomas mokestis koncesininkams – Teisėtų lūkesčių apsaugos principas)

4

2022/C 424/05

Sujungtos bylos C-518/20 ir C-727/20: 2022 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) XP / Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C-518/20) ir AR / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė politika – Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga – Darbo laiko organizavimas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalis – Direktyva 2003/88/EB – 7 straipsnio 1 dalis – Teisė į mokamas kasmetines atostogas – Visiškas neįgalumas arba nedarbingumas dėl ligos, atsiradusios per referencinį laikotarpį – Nacionalinės teisės norma, pagal kurią pasibaigus tam tikram laikotarpiui prarandamos teisės į mokamas kasmetines atostogas – Darbdavio pareiga suteikti darbuotojui galimybę pasinaudoti teise į mokamas kasmetines atostogas)

5

2022/C 424/06

Byla C-538/20: 2022 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finanzamt B / W AG (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Įsisteigimo laisvė – SESV 49 ir 54 straipsniai – Galutinių nuolatinės buveinės nerezidentės nuostolių atskaitymas – Valstybė, atsisakiusi apmokestinimo kompetencijos pagal sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo – Situacijų panašumas)

6

2022/C 424/07

Sujungtos bylos C-619/20 P ir C-620/20 P: 2022 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje International Management Group (IMG) / Europos Komisija (Apeliacinis skundas – Vystomasis bendradarbiavimas – Sąjungos biudžeto vykdymas netiesiogiai valdant tarptautinei organizacijai – Sprendimas nebepavesti subjektui biudžeto vykdymo užduočių, kilus abejonių dėl jo, kaip tarptautinės organizacijos, statuso – Ieškinys dėl panaikinimo – Sprendimo dėl panaikinimo vykdymas – „Res judicata“ galia – Panaikintą aktą priėmusio subjekto pareigos ir įgaliojimai – Parengiamasis aktas – Priimtinumas – Prašymas dėl žalos atlyginimo – Teisės norma, skirta suteikti teisių privatiems asmenims – Sąjungos finansiniai reglamentai – Rūpestingumo pareiga – Pakankamai reikšmingas šios pareigos pažeidimas – Konkretus nagrinėjimas kiekvienu konkrečiu atveju – Neturtinė žala – Tinkamas ir pakankamas žalos atlyginimas, panaikinant neteisėtą aktą – Turtinė žala – Bylos stadija, kurioje negalima priimti sprendimo – Bylos grąžinimas Bendrajam Teismui)

7

2022/C 424/08

Sujungtos bylos C-14/21 ir C-15/21: 2022 m. rugpjūčio 1 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sea Watch eV / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C-14/21 ir C-15/21), Capitaneria di Porto di Palermo (C-14/21), Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (C-15/21) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Asmenų, kuriems jūroje iškilo pavojus ar įvyko nelaimė, paieškos ir gelbėjimo veikla, kurią vykdo humanitarinių tikslų siekianti nevyriausybinė organizacija (NVO) – Laivams taikomos taisyklės – Direktyva 2009/16/EB – Jungtinių Tautų jūrų teisės – Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje – Vėliavos valstybės ir uosto valstybės atitinkama kompetencija ir įgaliojimai – Laivų tikrinimas ir sulaikymas)

8

2022/C 424/09

Byla C-120/21: 2022 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) LB / TO (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė politika – Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga – Darbo laiko organizavimas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalis – Direktyva 2003/88/EB – 7 straipsnis – Teisė į mokamas kasmetines atostogas – Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas pasibaigus darbo santykiams – Trejų metų senaties terminas – Termino pradžia – Tinkamas darbuotojo informavimas)

9

2022/C 424/10

Byla C-159/21: 2022 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Törvényszék (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) GM / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendra prieglobsčio ir imigracijos politika – Direktyva 2011/95/ES – Normos, susijusios su pabėgėlio arba papildomos apsaugos statuso suteikimo reikalavimais – Statuso panaikinimas – Direktyva 2013/32/ES – Tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendra tvarka – Pavojus nacionaliniam saugumui – Specializuotos institucijos išvada – Galimybė susipažinti su byla)

10

2022/C 424/11

Byla C-215/21: 2022 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de Primera Instancia no 2 de Las Palmas de Gran Canaria (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Zulima / Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais – Atnaujinamojo kredito sutartis – Sąlygos, susijusios su palūkanomis, nesąžiningumas – Vartotojo pareikštas ieškinys, kuriuo siekiama, kad ši sutartis būtų pripažinta negaliojančia – Šio vartotojo reikalavimų patenkinimas neteismine tvarka – Patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias turi padengti minėtas vartotojas – Veiksmingumo principas – Nacionalinės teisės nuostatos, galinčios atgrasyti tą patį vartotoją pasinaudoti pagal Direktyvą 93/13/EEB suteikiamomis teisėmis)

11

2022/C 424/12

Sujungtos bylos C-245/21 ir C-248/21: 2022 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bundesrepublik Deutschland, atstovaujama Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat / MA (C-245/21), PB (C-245/21), LE (C-248/21) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 – Valstybės narės, atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymas – 27 ir 29 straipsniai – Atitinkamo asmens perdavimas už jo prašymo nagrinėjimą atsakingai valstybei narei – Perdavimo sustabdymas dėl COVID-19 pandemijos – Negalėjimas įvykdyti perdavimo – Teisminė gynyba – Pasekmės perdavimo terminui)

12

2022/C 424/13

Byla C-330/21: 2022 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Escape Center BVBA / Belgische Staat (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Apmokestinimas – Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – Direktyva 2006/112/EB – 98 straipsnis – Valstybių narių galimybė taikyti lengvatinį PVM tarifą tam tikram prekių tiekimui ir paslaugų teikimui – III priedo 14 punktas – Sąvoka „teisė naudotis sporto infrastruktūra“ – Sporto salės – Asmeninė arba grupinė priežiūra)

12

2022/C 424/14

Byla C-335/21: 2022 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vicente / Delia (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais – Direktyva 93/13/EEB – Nesąžininga komercinė veikla vartotojų atžvilgiu – Veiksmingumo principas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis – Supaprastinta procedūra dėl advokato honoraro sumokėjimo – Galimai nesąžiningas susitarime dėl honoraro esančių sąlygų pobūdis – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nenumatyta teismo kontrolės galimybė – 4 straipsnio 2 dalis – Išimties taikymo sritis – Direktyva 2005/29/EB – 7 straipsnis – Klaidinanti komercinė veikla – Advokato ir jo kliento sudaryta sutartis, draudžianti pastarajam be advokato žinios ar nesilaikant jo patarimo atsisakyti ieškinio, už tai numatant piniginę baudą)

13

2022/C 424/15

Byla C-497/21: 2022 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SI ir kt. / Bundesrepublik Deutschland (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Sienų kontrolė, prieglobstis ir imigracija – Prieglobsčio politika – Direktyva 2013/32/ES – Tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendra tvarka – Tarptautinės apsaugos prašymas – Nepriimtinumo pagrindai – 2 straipsnio q punktas – Sąvoka „paskesnis prašymas“ – 33 straipsnio 2 dalies d punktas – Valstybės narės sprendimas atmesti tarptautinės apsaugos prašymą kaip nepriimtiną dėl to, kad buvo atmestas ankstesnis suinteresuotojo asmens Danijos Karalystei pateiktas prašymas – Danijos Karalystės priimtas galutinis sprendimas)

14

2022/C 424/16

Byla C-95/22: 2022 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis (Judecătoria Târgu-Mureş (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje, pradėtoje Delgaz Grid SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – SESV 82 straipsnis – Teisė į informaciją baudžiamajame procese – Teisė būti informuotam apie pareikštus kaltinimus – Direktyva 2012/13/ES – 6 straipsnio 1 dalis – Taikymo sritis – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis – Veiksminga teisminė gynyba – Skundas dėl pernelyg ilgos baudžiamojo proceso trukmės – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos tokį skundą leidžiama pateikti tik asmenims, turintiems įtariamojo arba kaltinamojo statusą – SESV 267 straipsnis – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis – Akivaizdus jurisdikcijos nebuvimas)

15

2022/C 424/17

Byla C-271/22: 2022 m. balandžio 21 d.Conseil de Prud’hommes d’Agen (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XT / Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/18

Byla C-272/22: 2022 m. balandžio 21 d.Conseil de Prud’hommes d’Agen (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KH / Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/19

Byla C-273/22: 2022 m. balandžio 21 d.Conseil de Prud’hommes d’Agen (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BX / Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/20

Byla C-274/22: 2022 m. balandžio 21 d.Conseil de Prud’hommes d’Agen (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FH / Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/21

Byla C-275/22: 2022 m. balandžio 21 d.Conseil de Prud’hommes d’Agen (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NW / Keolis Agen SARL

18

2022/C 424/22

Byla C-320/22 P: 2022 m. gegužės 12 d.the airscreen company GmbH & Co. KG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimtos nutarties byloje T-382/21 the airscreen company GmbH & Co. KG / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

19

2022/C 424/23

Byla C-327/22: 2022 m. gegužės 16 d.Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Centar za restrukturiranje i prodaju / PROM-VIDIJA d.o.o.

19

2022/C 424/24

Byla C-338/22 P: 2022 m. gegužės 24 d. Anna Hrebenyuk pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. kovo 23 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-252/21 Anna Hrebenyuk / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

19

2022/C 424/25

Byla C-342/22 P: 2022 m. gegužės 25 d.Laboratorios Ern, SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. kovo 16 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-315/21 Laboratorios Ern / EUIPO – Nordesta (APIAL)

20

2022/C 424/26

Byla C-471/22: 2022 m. liepos 13 d.Administrativen sad Sofia grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agentsia „Patna infrastruktura“ / Rakovoditel na upravlyavashtia organ na operativna programa „Transport“ 2007 – 2013 i direktor na direktsia „Koordinatsia na programi i proekti“ v Ministerstvoto na transporta

20

2022/C 424/27

Byla C-472/22: 2022 m. liepos 14 d.Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NO / Autoridade Tributária e Aduaneira

21

2022/C 424/28

Byla C-501/22: 2022 m. liepos 22 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/29

Byla C-502/22: 2022 m. liepos 22 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/30

Byla C-503/22: 2022 m. liepos 22 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/31

Byla C-504/22: 2022 m. liepos 22 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/32

Byla C-505/22: 2022 m. liepos 25 d.Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deco Proteste – Editores Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 424/33

Byla C-508/22: 2022 m. liepos 27 d.Curtea de Apel Braşov (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KL, PO / Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

26

2022/C 424/34

Byla C-510/22: 2022 m. liepos 28 d.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Romaqua Group SA / Societatea Națională Apele Minerale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale

26

2022/C 424/35

Byla C-518/22: 2022 m. rugpjūčio 3 d.Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje J.M.P. / AP Assistenzprofis GmbH

27

2022/C 424/36

Byla C-523/22: 2022 m. rugpjūčio 4 d.Apelativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UT / SO

27

2022/C 424/37

Byla C-531/22: 2022 m. rugpjūčio 9 d.Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Getin Noble Bank ir kt.

28

2022/C 424/38

Byla C-545/22: 2022 m. rugpjūčio 15 d.Landgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Air Europa Lineas Aereas / VO, GR

29

2022/C 424/39

Byla C-548/22: 2022 m. rugpjūčio 18 d.Giudice di pace di Fondi (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M.M. / Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze

29

2022/C 424/40

Byla C-562/22: 2022 m. rugpjūčio 25 d.Rayonen sad Burgas (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JD / OB

30

2022/C 424/41

Byla C-573/22: 2022 m. rugpjūčio 26 d.Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A, B ir Asociacija C / Skatteministeriet

31

2022/C 424/42

Byla C-574/22: 2022 m. rugpjūčio 26 d.Sofiyski gradski sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš CI, VF, DY

32

2022/C 424/43

Byla C-583/22: 2022 m. rugsėjo 7 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš MV

32

2022/C 424/44

Byla C-588/22 P: 2022 m. rugsėjo 7 d.Ryanair DAC pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. birželio 22 d. Bendrojo Teismo (dešimtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-657/20 Ryanair / Komisija (Finnair II; Covid-19)

33

2022/C 424/45

Byla C-599/22: 2022 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika

34

2022/C 424/46

Byla C-602/22 P: 2022 m. rugsėjo 16 d. likviduojamos ABLV Bank AS pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo (dešimtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-280/18, ABLV Bank / BPV

34

2022/C 424/47

Byla C-622/22: 2022 m. rugsėjo 29 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Maltos Respublika

36

 

Bendrasis Teismas

2022/C 424/48

Byla T-500/22: 2022 m. rugpjūčio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Vleuten Insects ir New Generation Nutrition / Komisija

37

2022/C 424/49

Byla T-550/22: 2022 m. rugsėjo 5 d. pareikštas ieškinys byloje QW / Komisija

38

2022/C 424/50

Byla T-551/20: 2022 m. rugsėjo 5 d. pareikštas ieškinys byloje QY / Komisija

39

2022/C 424/51

Byla T-553/22: 2022 m. rugsėjo 6 d. pareikštas ieškinys byloje RC / Komisija

39

2022/C 424/52

Byla T-556/22: 2022 m. rugsėjo 8 d. pareikštas ieškinys byloje House Foods Group / CPVO (SK20)

40

2022/C 424/53

Byla T-560/22: 2022 m. rugsėjo 5 d. pareikštas ieškinys byloje Fachverband Eisenhüttenschlacken / Komisija

40

2022/C 424/54

Byla T-563/22: 2022 m. rugsėjo 2 d. pareikštas ieškinys byloje VP / Cedefop

42

2022/C 424/55

Byla T-564/22: 2022 m. rugsėjo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Pierre Balmain / EUIPO – Story Time (Liūto galvos atvaizdas)

43

2022/C 424/56

Byla T-566/22: 2022 m. rugsėjo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Sports Group Denmark / EUIPO (ENDURANCE)

44

2022/C 424/57

Byla T-576/22: 2022 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Bora Creations / EUIPO – True Skincare (TRUE SKIN)

44

2022/C 424/58

Byla T-578/22: 2022 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje EDAPP / Parlamentas ir Taryba

45

2022/C 424/59

Byla T-582/22: 2022 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje British Airways / Komisija

46

2022/C 424/60

Byla T-587/22: 2022 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Crown Holdings ir Crown Cork & Seal Deutschland / Komisija

47

2022/C 424/61

Byla T-588/22: 2022 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Renco Valore / Komisija

48

2022/C 424/62

Byla T-589/22: 2022 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Silgan Holdings ir kt. / Komisija

49

2022/C 424/63

Byla T-590/22: 2022 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Cristescu / Komisija

50

2022/C 424/64

Byla T-592/22: 2022 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Liquid Advertising / EUIPO – Liqui.do (Liquid+Arcade)

51

2022/C 424/65

Byla T-599/22: 2022 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Hypo Vorarlberg Bank / BPV

51

2022/C 424/66

Byla T-600/22: 2022 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje ST / Frontex

53

2022/C 424/67

Byla T-605/22: 2022 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje RT France / Taryba

54


LT

 

Top