EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:099:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 99, 2022 m. kovo 1 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 99

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

65 metai
2022m. kovo 1d.


Turinys

Puslapis

 

 

EUROPOS PARLAMENTAS
2021–2022 M. SESIJA
2021 m. liepos 5–8 d. posėdžiai
PRIIMTI TEKSTAI

1


 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas

 

2021 m. liepos 7 d., trečiadienis

2022/C 99/01

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl geležinkelių saugos ir signalizavimo: Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) diegimo padėties įvertinimas (2019/2191(INI))

2

2022/C 99/02

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl su prekyba susijusių COVID-19 protrūkio aspektų ir pasekmių (2020/2117(INI))

10

2022/C 99/03

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2020 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos (2020/2124(INI))

21

2022/C 99/04

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės (2020/2245(INI))

34

2022/C 99/05

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų DAS-81419-2, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 projekto (D073421/01 – 2021/2759(RSP))

45

2022/C 99/06

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų DAS-81419-2 × DAS–44406–6, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D073422/01 – 2021/2760(RSP))

52

2022/C 99/07

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų arba trijų atskirų 1507, MIR162, MON810 ir NK603 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, projekto (D073423/01 – 2021/2765(RSP))

59

2022/C 99/08

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt 11 (SYN-BTØ11-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D073424/01 – 2021/2761(RSP))

66

2022/C 99/09

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2019 m. metinės ataskaitos „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (2020/2246(INI))

73

2022/C 99/10

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl jūrinių vėjo elektrinių ir kitų atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų poveikio žvejybos sektoriui (2019/2158(INI))

88

2022/C 99/11

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl piliečių dialogų ir piliečių dalyvavimo ES sprendimų priėmimo procese (2020/2201(INI))

96

2022/C 99/12

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir NATO bendradarbiavimo transatlantinių santykių srityje (2020/2257(INI))

105

2022/C 99/13

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl senojo kontinento senėjimo. Galimybės ir uždaviniai, susiję su senėjimo politika po 2020 m. (2020/2008(INI))

122

 

2021 m. liepos 8 d., ketvirtadienis

2022/C 99/14

2021 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo taikymo gairių parengimo (2021/2071(INI))

146

2022/C 99/15

2021 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES visuotinio sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimo (ES Magnitskio aktas) (2021/2563(RSP))

152

2022/C 99/16

2021 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl metinės Šengeno erdvės veikimo ataskaitos (2019/2196(INI))

158

2022/C 99/17

2021 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl naujos Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės (2021/2524(RSP))

167

2022/C 99/18

2021 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Ahmadreza Djalali atvejo Irane (2021/2785(RSP))

175

2022/C 99/19

2021 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Honkongo, ypač laikraščio „Apple Daily“ atvejo (2021/2786(RSP))

178

2022/C 99/20

2021 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl mirties bausmės Saudo Arabijoje, ypač Mustafos Hashemo al-Darwisho ir Abdullaho al-Howaiti atvejų (2021/2787(RSP))

185

2022/C 99/21

2021 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl makroekonominės teisės aktų sistemos peržiūros siekiant geresnio poveikio Europos realiajai ekonomikai ir didesnio sprendimų priėmimo skaidrumo bei demokratinės atskaitomybės (2020/2075(INI))

191

2022/C 99/22

2021 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Nikaragvoje (2021/2777(RSP))

204

2022/C 99/23

2021 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl represijų prieš opoziciją Turkijoje, ypač prieš Liaudies demokratinę partiją (HDP) (2021/2788(RSP))

209

2022/C 99/24

2021 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl saugomų Antarkties jūrų teritorijų nustatymo ir Pietų vandenyno biologinės įvairovės išsaugojimo (2021/2757(RSP))

214

2022/C 99/25

2021 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES teisės ir LGBTIQ piliečių teisių pažeidimų Vengrijoje dėl Vengrijos Nacionalinėje Asamblėjoje priimtų teisės aktų pakeitimų (2021/2780(RSP))

218


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2021 m. liepos 7 d., trečiadienis

2022/C 99/26

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Darbo tvarkos taisyklių 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 ir 235 straipsnių ir V priedo pakeitimų ir naujo 106a straipsnio pridėjimo (2021/2048(REG))

226


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Parlamentas

 

2021 m. liepos 6 d., antradienis

2022/C 99/27

2021 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl supaprastinimo priemonių transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) įgyvendinimui paspartinti (10537/1/2020 – C9-0215/2021 – 2018/0138(COD))

234

2022/C 99/28

P9_TA(2021)0319
Duomenų tvarkymo technologijų naudojimas kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus internete (laikina nuo Direktyvos 2002/58/EB nukrypti leidžianti nuostata) ***I
2021 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laikinos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų naudojamų technologijų naudojimo asmens ir kitiems duomenims tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete tikslais (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))
P9_TC1-COD(2020)0259
Europos Parlamento pozicija, priimta 2021 m. liepos 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/… dėl laikinos nukrypti nuo tam tikrų Direktyvos 2002/58/EB nuostatų, kiek tai susiję su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų naudojamų technologijų naudojimo asmens ir kitiems duomenims tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete tikslais, leidžiančios nuostatos

235

2022/C 99/29

P9_TA(2021)0320
Trečiųjų šalių vidaus vandenų laivybos pažymėjimų pripažinimas ***I
2021 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl trečiųjų šalių pažymėjimų pripažinimo pereinamojo laikotarpio priemonių iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/2397 (COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))
P9_TC1-COD(2021)0039
Europos Parlamento pozicija, priimta 2021 m. liepos 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2021/…, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/2397, kiek tai susiję su trečiosios šalies pažymėjimų pripažinimo pereinamojo laikotarpio priemonėmis

236

2022/C 99/30

2021 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3/2021 projekto – 2020 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą (09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))

237

2022/C 99/31

2021 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą, projekto (09827/2021 – C9-0243/2021 – 2020/0112(APP))

239

2022/C 99/32

2021 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (Interbus susitarimo) protokolo dėl reguliariųjų ir specialių reguliariųjų tarptautinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais paslaugų sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (11441/2020 – C9-0027/2021 – 2020/0258(NLE))

240

2022/C 99/33

2021 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomas Vidaus saugumo fondas (06488/1/2021 – C9-0227/2021 – 2018/0250(COD))

241

2022/C 99/34

2021 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomas Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1004 (06975/3/2021 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))

242

2022/C 99/35

2021 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD))

244

 

2021 m. liepos 7 d., trečiadienis

2022/C 99/36

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl įgyvendinimo įgaliojimų nustatyti tam tikrose Direktyvos 2006/112/EB nuostatose vartojamų terminų reikšmę suteikimo Komisijai iš dalies keičiama ta direktyva (COM(2020)0749 – C9-0002/2021 – 2020/0331(CNS))

245

2022/C 99/37

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 (06115/2/2021 – C9-0214/2021 – 2018/0228(COD))

246

2022/C 99/38

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/76/EB, numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones, projekto (09399/2021 – C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

247

2022/C 99/39

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/77/EB, nustatantis likviduojamos EAPB turto, o, užbaigus likvidavimą, Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto valdymo daugiametes finansines gaires (COM(2020)0321 – C9-0216/2020 – 2020/0143(NLE))

248

2022/C 99/40

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (EB) Nr. 810/2009, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1860, (ES) 2018/1861, (ES) 2019/817 ir (ES) 2019/1896 ir panaikinami Tarybos sprendimai 2004/512/EB ir 2008/633/TVR siekiant reformuoti Vizų informacinę sistemą (05950/1/2021 – C9-0198/2021 – 2018/0152A(COD))

249

2022/C 99/41

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 603/2013, (ES) 2016/794, (ES) 2018/1862, (ES) 2019/816 ir (ES) 2019/818, kiek tai susiję su prieigos prie kitų ES informacinių sistemų Vizų informacinės sistemos tikslais sąlygų nustatymu (05951/1/2021 – C9-0199/2021 – 2018/0152B(COD))

250

2022/C 99/42

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo sukuriama sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą (06487/2/2021 – C9-0226/2021 – 2018/0249(COD))

251

 

2021 m. liepos 8 d., ketvirtadienis

2022/C 99/43

2021 m. liepos 8 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didesnio Europos vaistų agentūros vaidmens pasirengimo vaistų ir medicinos priemonių krizei ir jos valdymo srityje (COM(2020)0725) – C9-0365/2020 – 2020/0321(COD))

252

2022/C 99/44

2021 m. liepos 8 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m. (COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))

313

2022/C 99/45

2021 m. liepos 8 d. Europos Parlamento sprendimas dėl specialiųjų komitetų ir tyrimo komiteto narių skaičiaus (2021/2802(RSO))

362


Simbolių paaiškinimai

*

Konsultavimosi procedūra

***

Pritarimo procedūra

***I

Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas

***III

Įprasta teisėkūros procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Parlamento pakeitimai

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu . Išbrauktos teksto dalys nurodomos simboliu ▌ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu , o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.

LT

 

Top