EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:064:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 64, 2022 m. vasario 7 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 64

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

65 metai
2022m. vasario 7d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2022/C 64/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2022/C 64/02

Byla C-375/20: 2021 m. spalio 13 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal da Relação de Coimbra (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, SA – Sucursal em Portugal, anksčiau – Liberty Seguros SA / DR (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Motorinių transporto priemonių valdytojų privalomasis civilinės atsakomybės draudimas – Direktyva 2009/103/EB – Draudimo sutartis, sudaryta remiantis melaginga informacija – Tarptautinis keleivių ir krovinių vežimas be leidimo – Draudimo sutarties negaliojimas – Galimybė remtis prieš trečiuosius nukentėjusiuosius ir įstaigą, atsakingą už nukentėjusiesiems padarytos žalos atlyginimą)

2

2022/C 64/03

Byla C-583/20: 2021 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje (Kúria (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) EuroChem Agro Hungary Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 99 straipsnis – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema (PVM) – Direktyva 2006/112/EB – 273 straipsnis – Kova su sukčiavimu – Su prekių vežimu susijusi pareiga deklaruoti – Keliais gabenamų krovinių stebėjimo elektroninė sistema – Rizikingiems mokesčių mokėtojams taikoma baudų skyrimo tvarka – Proporcingumas)

3

2022/C 64/04

Byla C-691/20: 2021 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) B / O, P, OP, G, N (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos teisė – Principai – SESV 18 straipsnis – Vienodas požiūris – Diskriminacija dėl pilietybės – Draudimas – SESV 49 straipsnis – Įsisteigimo laisvė – Grupės įmonių solidari atsakomybė už reikalavimus, kylančius iš vienos iš šių įmonių sudarytos darbo sutarties – Netaikymas bendrovėms, kurių buveinė yra kitoje valstybėje narėje, nustatytas atitinkamos valstybės narės teisės aktais)

3

2022/C 64/05

Byla C-87/21: 2021 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Curtea de Apel Cluj (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) NSV, NM / BT (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Vartotojų apsauga – Direktyva 93/13/EEB – Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais – Taikymo sritis – 1 straipsnio 2 dalis – Sutarčių sąlygos, atspindinčios įstatymų ar kitų teisės aktų privalomąsias nuostatas – Paskolos užsienio valiuta sutartys – Su valiutos keitimo rizika susijusios sąlygos, kuriomis į sutartį perkelta papildoma nacionalinės teisės nuostata – Tariamas paskolą suteikiančiam bankui tenkančios pareigos informuoti pažeidimas – Sąžiningumo reikalavimas – Nacionalinio teismo pirmenybės tvarka atliekamas nagrinėjimas, atsižvelgiant į Direktyvos 93/13 1 straipsnio 2 dalį)

4

2022/C 64/06

Byla C-316/21: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje (Raad van State (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Monument Vandekerckhove NV / Stad Gent (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Direktyva 2014/24/ES – Procedūros eiga – Dalyvių pasirinkimas ir sutarčių sudarymas – 63 straipsnis – Dalyvis, kuris remiasi kito subjekto pajėgumu, kad atitiktų perkančiosios organizacijos reikalavimus – Subjektas, kurio pajėgumu ketina remtis dalyvis, neatitinka dalyvio techniniam ir profesiniam pajėgumui keliamų sąlygų – Pareiga leisti šiam dalyviui pakeisti minėtą subjektą kitu – Proporcingumo principas)

5

2022/C 64/07

Byla C-193/21 P: 2021 m. kovo 25 d.RY pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. sausio 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-824/19, RY / Komisija

5

2022/C 64/08

Byla C-382/21 P: 2021 m. birželio 23 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. balandžio 14 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-579/19 The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

6

2022/C 64/09

Byla C-387/21 P: 2021 m. birželio 23 d.Asolo LTD ir WeMO Brands BV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. balandžio 28 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-509/19 Asolo / EUIPO

7

2022/C 64/10

Byla C-473/21 P: 2021 m. rugpjūčio 2 d.Franz Schröder GmbH & Co. KG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 birželio 2 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-854/19, Franz Schröder / EUIPO

7

2022/C 64/11

Byla C-474/21 P: 2021 m. rugpjūčio 2 d.Franz Schröder GmbH & Co. KG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 birželio 2 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-855/19, Franz Schröder / EUIPO

7

2022/C 64/12

Byla C-475/21 P: 2021 m. rugpjūčio 2 d.Franz Schröder GmbH & Co. KG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 birželio 2 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-856/19 Franz Schröder / EUIPO

8

2022/C 64/13

Byla C-520/21: 2021 m. rugpjūčio 24 d.Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A.S. / Bank M. SA

8

2022/C 64/14

Byla C-523/21 P: 2021 m. rugpjūčio 24 d.Innovative Cosmetic Concepts LLC pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. birželio 16 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-196/20 Chanel / EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

9

2022/C 64/15

Byla C-537/21 P: 2021 m. rugpjūčio 25 d.PL pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. birželio 16 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-586/19 PL / Komisija

9

2022/C 64/16

Byla C-582/21: 2021 m. rugsėjo 17 d.Sąd Okregowy Warszawa-Praga w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FY / Profi Credit Polska S.A.

10

2022/C 64/17

Byla C-589/21 P: 2021 m. rugsėjo 23 d.Abitron Germany GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. liepos 14 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-75/20 Abitron Germany GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

11

2022/C 64/18

Byla C-619/21 P: 2021 m. spalio 1 d.Cora pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. liepos 20 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-500/19 Coravin / EUIPO – Cora (CORAVIN)

11

2022/C 64/19

Byla C-632/21: 2021 m. spalio 14 d.Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Granadilla de Abona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JF ir NS / Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales S.L. ir Sunterra Tenerife Sales S.L.

12

2022/C 64/20

Byla C-635/21: 2021 m. spalio 15 d.Finanzgericht Bremen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LB GmbH / Hauptzollamt D

13

2022/C 64/21

Byla C-640/21: 2021 m. spalio 19 d.Tribunalul Cluj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Zes Zollner Electronic SRL / Direcţia Regională Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca

13

2022/C 64/22

Byla C-654/21: 2021 m. spalio 28 d.Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LM / KP

14

2022/C 64/23

Byla C-664/21: 2021 m. lapkričio 5 d.Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovėnija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NEC PLUS ULTRA COSMETICS AG / Slovėnijos Respublika

14

2022/C 64/24

Byla C-669/21: 2021 m. lapkričio 9 d.Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gencoal S.A. / Conceito Norte – Consultadoria de Gestão, Lda., BT

15

2022/C 64/25

Byla C-670/21: 2021 m. lapkričio 9 d.Finanzgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BA / Finanzamt X

16

2022/C 64/26

Byla C-687/21: 2021 m. lapkričio 16 d.Amtsgericht Hagen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BL / Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Hagen

16

2022/C 64/27

Byla C-689/21: 2021 m. lapkričio 16 d.Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X / Udlændinge- og Integrationsministeriet

17

2022/C 64/28

Byla C-691/21: 2021 m. lapkričio 18 d.Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cafpi SA, Aviva assurances SA / Enedis SA

18

2022/C 64/29

Byla C-702/21 P: 2021 m. lapkričio 19 d.Laboratoire Pareva pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-337/18 ir T-347/18 Laboratoire Pareva ir Biotech3D / Komisija

18

2022/C 64/30

Byla C-705/21: 2021 m. lapkričio 23 d.Győri Ítélőtábla (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MJ / AxFina Hungary Zrt.

19

2022/C 64/31

Byla C-707/21: 2021 m. lapkričio 24 d.Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Recamier SA / BR

20

2022/C 64/32

Byla C-711/21: 2021 m. lapkričio 25 d.Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XXX / Belgija, atstovaujama Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration

21

2022/C 64/33

Byla C-712/21: 2021 m. lapkričio 25 d.Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XXX / Belgija, atstovaujama Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration

21

2022/C 64/34

Byla C-719/21 P: 2021 m. lapkričio 25 d. Frédéric Jouvin pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties bylose T-472/20 ir T-472/20 AJ II Jouvin / Komisija

22

2022/C 64/35

Byla C-726/21: 2021 m. lapkričio 30 d.Županijski sud u Puli-Pola (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš GR, HS, IT, INTER CONSULTING d.o.o. u likvidaciji

23

2022/C 64/36

Byla C-742/21 P: 2021 m. lapkričio 30 d.Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA), Jean Derosière, Fabien Hagneré ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-777/19 CAPA ir kt. / Komisija

24

2022/C 64/37

Byla C-757/21 P: 2021 m. gruodžio 9 d.Nichicon Corporation pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. rugsėjo 29 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-342/18, Nichicon Corporation / Komisija

25

2022/C 64/38

Byla C-759/21 P: 2021 m. gruodžio 10 d.Nippon Chemi-Con Corporation pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. rugsėjo 29 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-363/18, Nippon Chemi-Con Corporation / Komisija

26

2022/C 64/39

Byla C-366/19: 2021 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „BOSOLAR“ EOOD / „CHEZ ELEKTRO BULGARIA“ AD, dalyvaujant „NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIA“ EAD

28

2022/C 64/40

Byla C-136/21: 2021 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Constitucional (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Autoridade Tributária e Aduaneira / VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

28

 

Bendrasis Teismas

2022/C 64/41

Byla T-751/21: 2021 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje EMS Electro Medical Systems / EUIPO (AIRFLOW)

29

2022/C 64/42

Byla T-762/21: 2021 m. gruodžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje C&C IP UK / EUIPO – Tipico Group (t)

29

2022/C 64/43

Byla T-766/21: 2021 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Daw / EUIPO – Sapa Building Systems (alpina)

30

2022/C 64/44

Byla T-776/21: 2021 m. gruodžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Gameageventures / EUIPO (GAME TOURNAMENTS)

31


LT

 

Top