EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:504:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 504, 2021 m. gruodžio 14 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 504

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. gruodžio 14d.


Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Taryba

2021/C 504/01

Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl 8-ojo ES jaunimo dialogo ciklo rezultatų

1

2021/C 504/02

Tarybos rezoliucija dėl naujosios 2021–2030 m. Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės

9

 

REKOMENDACIJOS

 

Taryba

2021/C 504/03

2021 m. lapkričio 29 d. Tarybos rekomendacija dėl mišriojo mokymosi metodų siekiant kokybiško ir įtraukaus pradinio ir vidurinio ugdymo

21


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2021/C 504/04

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10463 – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV) ( 1 )

30

2021/C 504/05

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10489 – BAXTER / HILL-ROM) ( 1 )

31

2021/C 504/06

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10439 – DP WORLD / SYNCREON) ( 1 )

32

2021/C 504/07

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10532 – GIP / IFM / SYDNEY AIRPORT) ( 1 )

33

2021/C 504/08

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10382 – CDPE / MACQUARIE / BLACKSTONE / ASPI) ( 1 )

34


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2021/C 504/09

Pranešimas tam tikriems asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2014/145/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, numatytos ribojamosios priemonės

35

2021/C 504/10

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2014/145/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2021/2196, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2193, dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

36

2021/C 504/11

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2014/145/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, numatytos ribojamosios priemonės

37

2021/C 504/12

Pranešimas asmenims ir subjektui, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime (BUSP) 2020/1999 su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2021/2197, ir Tarybos reglamente (ES) 2020/1998, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2195, dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais priemonių

39

2021/C 504/13

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime (BUSP) 2020/1999 ir Tarybos reglamente (ES) 2020/1998 dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais priemonių

40

2021/C 504/14

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2013/255/BUSP, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2021/2199, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 36/2012, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2194 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, numatytos ribojamosios priemonės

41

2021/C 504/15

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2013/255/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, numatytos ribojamosios priemonės

42

2021/C 504/16

Pranešimas asmeniui, kuriam taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2021/2198, ir Tarybos reglamente (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2192, numatytos ribojamosios priemonės

43

2021/C 504/17

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime (BUSP) 2015/1333 ir Tarybos reglamente (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

44

 

Europos Komisija

2021/C 504/18

2021 m. gruodžio 13 d. Euro kursas

45

 

Audito Rūmai

2021/C 504/19

Ataskaita dėl 2020 finansinių metų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, atsiradusių Bendrai pertvarkymo valdybai, Tarybai arba Komisijai vykdant savo užduotis pagal Reglamentą (ES) Nr. 806/2014

46

 

Europos Komisija

2021/C 504/20

Komisijos pranešimas dėl dabartinių valstybės pagalbos susigrąžinimo palūkanų normų ir nuo 2022 01 01 taikomų orientacinių bei diskonto normų (Paskelbta remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 10 straipsniu)

47


 

V   Nuomonės

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2021/C 504/21

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 94 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyto bendrojo dokumento ir nuorodos į paskelbtą vyno sektoriaus produkto specifikaciją paskelbimas

48

2021/C 504/22

Paraiškos įregistruoti pavadinimą paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies b punktą

57


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top