EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:458:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 458, 2021 m. lapkričio 12 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 458

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. lapkričio 12d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2021/C 458/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10389 – PAI PARTNERS / PASUBIO) ( 1 )

1

2021/C 458/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10395 – BNP PARIBAS / CDC / IMMOBILIÈRE DE LA LAINE) ( 1 )

2


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2021/C 458/03

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2019/1894 su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2021/1966, ir Tarybos reglamente (ES) 2019/1890, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/1960, numatytos ribojamosios priemonės

3

2021/C 458/04

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime (BUSP) 2019/1894 ir Tarybos reglamente (ES) 2019/1890 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į neturint leidimo Turkijos vykdomą gręžimo veiklą rytinėje Viduržemio jūros dalyje

5

2021/C 458/05

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2021/1965, ir Tarybos Reglamente (ES) 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/1959, numatytos ribojamosios priemonės

7

2021/C 458/06

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUS) 2017/2074 ir Tarybos reglamente (ES) 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje numatytos ribojamosios priemonės

8

2021/C 458/07

Toliau pateikta informacija yra skirta: ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, ASSADI Assadollah, BOUYERI Mohammed, HASHEMI MOGHADAM Saeid, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, ABU NIDAL ORGANISATION (ANO), BABBAR KHALSA, FILIPINŲ KOMUNISTŲ PARTIJAI, įskaitant Naująją liaudies armiją (NPA), IRANO ŽVALGYBOS IR SAUGUMO MINISTERIJOS VIDAUS SAUGUMO DIREKTORATUI, „HEZBOLLAH“ KARINIAM SPARNUI, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL („Nacionalinei išlaisvinimo armijai“), PALESTINOS ISLAMO DŽIHADUI (PIJ), PALESTINOS IŠLAISVINIMO LIAUDIES FRONTUI (PFLP), PALESTINOS IŠLAISVINIMO LIAUDIES FRONTO AUKŠČIAUSIAJAI VADOVYBEI, „DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI CEPHESI“ – „DHKP/C“, „SENDERO LUMINOSO“ – „SL“ („Šviečiančiam keliui“) ir „TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN“ – „TAK“ asmenims ir grupėms, įtrauktiems į asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Tarybos bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, sąrašą (žr. Tarybos sprendimo (BUSP) 2021/1192 ir Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1188 priedus)

10

 

Europos Komisija

2021/C 458/08

2021 m. lapkričio 11 d. Euro kursas

12

2021/C 458/09

Nuomonė konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto pareikšta 2021 m. liepos 5 d. posėdyje dėl sprendimo byloje AT.40178 – Automobilių išmetami teršalai projekto. Posėdis surengtas kaip garso konferencija per „Skype for Business“. Pranešėjo valstybė narė: Švedija ( 1 )

13

2021/C 458/10

Bylas nagrinėjančio pareigūno galutinė ataskaita. AT.40178 – Automobilių išmetami teršalai ( 1 )

14

2021/C 458/11

2021 m. liepos 8 d. Komisijos sprendimo susijusio su bylos nagrinėjimu pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį, santrauka (Byla AT.40178 – Automobilių išmetamieji teršalai) (Pranešta dokumentu nr. C(2021) 4955 final)  ( 1 )

16

 

Audito Rūmai

2021/C 458/12

2020 finansinių metų metinė ataskaita dėl ES bendrųjų įmonių

20

2021/C 458/13

Ataskaita „ES biudžeto veiksmingumas. Padėtis 2020 m. pabaigoje“

21


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2021/C 458/14

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.10455 – CVC / PANZANI). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

22

2021/C 458/15

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.10505 – CKA / CKI / UKPN). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

24


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top